Nasza nadzieja powinna być zakorzeniona w wieczności

Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i będziecie zawsze gotowi do obrony wobec każdego kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Jeśli teraz będziemy mężnie trwali przy Bogu i w Nim pokładali swą ufność, to w chwili powtórnego przyjścia Chrystusa, w dniu Paruzji –nie doznamy wstydu.  Każdy zaś kto pokłada w Bogu nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. Ten, kto złożył nadzieję w Bogu, nie będzie zawstydzony na wieki, albowiem Bóg jest jego mocą i siłą. Bóg jest zawsze wierny, a każdy kto zaufał Mu będzie zbawiony. Nigdy nie wolno tracić nadziei.  Albowiem każdy, kto swoją nadzieje złożył w Bogu może być pewny wysłuchania, ponieważ nasz Bóg i Pan jest prawdomówny i zawsze dochowuje wierności.  Nasza nadzieja powinna być zakorzeniona w wieczności i winniśmy się radować i cieszyć z naszego zbawienia.  Bo nasze ciało ma zmartwychwstać i łącznie z duszą żyć w Niebie i to życie nie będzie miało końca. Będzie wieczne teraz.

 

Produkty Benedyktyńskie

 

Nadzieja i ufność

Jezu ufam Tobie, cała moja nadzieja jest w Tobie, o Panie, który jesteś mym życiem, radością, ostoją i wytchnieniem. Niespokojny jest duch mój aż nie spocznie w Tobie. Tylko w Tobie o Jezu, wszystko ma swój sens, wszystko staje się jasne i proste. Całą moją małość, nicość i nędze, zanurzam o Jezu w Twym Boskim Morzu Miłosierdzia, które płynie potokiem po naszej ziemi, aż do powtórnego Twego przyjścia. Jezu ufam Tobie, ufam Twemu Miłosierdziu, ufam, że złożona nadzieja spełni się kiedyś w szczęśliwej wieczności.

 

 

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, z serii Zamyślenia mnicha Nadzieja i Ufność, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

 

 
 

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi