Dlaczego stresująca praca niszczy nam serce?

Stres w pracy zaburza nerwowe i hormonalne mechanizmy regulujące pracę serca i w ten sposób bezpośrednio prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej - informują badacze brytyjscy na łamach pisma "European Heart Journal".

"Już wcześniejsze badania wykazały, że stresująca praca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca, ale biologiczny mechanizm odpowiedzialny za ten związek nie był do końca znany" - przypomina biorący udział w badaniach dr Tarani Chandola z Collegium Uniwersyteckiego w Londynie.

Badania przeprowadzone przez jego zespół były częścią długoterminowego projektu medycznego, który rozpoczął się w 1985 roku i łącznie objął 10.308 urzędników państwowych. W ciągu 12 lat zbierano dane medyczne, m.in. na temat przypadków choroby wieńcowej i zgonów z jej powodu oraz informacje na temat stylu życia, w tym diety, aktywności fizycznej, palenia papierosów i picia alkoholu. Stres zawodowy oceniano m.in. na podstawie zakresu obowiązków pracownika, częstości przerw w pracy, kontroli i presji jakiej podlega.

Analiza potwierdziła, że przewlekły stres zawodowy podnosił ryzyko choroby serca zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Zależność ta była silniejsza u osób przed 50-tką - byli oni średnio o 68 proc. bardziej narażeni na chorobę wieńcową, niż osoby, które nie miały stresów w pracy. Wśród osób w wieku emerytalnym, które w związku z tym rzadziej były narażone na stres zawodowy, związek ten był słabszy.

Badacze dowiedli też, że stres w pracy przyczynia się do rozwoju choroby wieńcowej w dwojaki sposób - poprzez bezpośredni wpływ na układy nerwowy i hormonalny, które regulują pracę serca w odpowiedzi na zmieniające się warunki i potrzeby organizmu oraz pośrednio - przez negatywny wpływ na styl życia, np. niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej, palenie czy picie dużych ilości alkoholu.

Jak wyjaśniają naukowcy, przewlekły stres zawodowy zaburza pracę przywspółczulnego układu nerwowego, który odpowiada m.in. za spowolnienie akcji serca, a także rozregulowuje czynność układu hormonalnego odpowiedzialnego za reakcję serca na stres. U osób, które miały stresująca pracę odnotowano na przykład mniej stabilny rytm serca i wyższy poziom hormonu stresu po przebudzeniu.

Autorzy pracy ocenili, że wpływ stresu zawodowego na chorobę wieńcową był również, choć w mniejszym stopniu, związany z niezdrowym stylem życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową dietę, uboższą w warzywa i owoce oraz były mniej aktywne fizycznie. Z innych badań wynika też, że są one bardziej narażone na problemy z piciem alkoholu.

 

Źródło: med-news.pl

Sieci społecznościowe

Tagi