Niedoceniane buraki

Można je kupić przez cały rok i wykrzy­stać ich do­bro­czyn­ne wła­ściwo­ści. Nie­ste­ty, bu­ra­ki na­le­żą do naj­mniej do­ce­nia­nych wa­rzyw w na­szej kuch­ni, a prze­cież to praw­dzi­we bo­gac­two kwasu fo­lio­we­go, po­ta­su, ma­gne­zu, cynku i wi­ta­mi­ny C.

Bu­ra­ki są na li­ście dzie­się­ciu naj­zdrow­szych wa­rzyw, obok bruk­sel­ki i fa­sol­ki szpa­ra­go­wej. Po­tra­wy z bu­ra­ków są za­le­ca­ne w le­cze­niu ane­mii, prze­zię­bień, grypy, za­pa­le­nia ner­wów i wą­tro­by. Re­gu­lar­nie pity sok z bu­ra­ków ob­ni­ża ci­śnie­nie tęt­ni­cze krwi. Wa­rzy­wa te za­wie­ra­ją także związ­ki po­dob­ne do es­tro­ge­nów. Le­ka­rze pod­kre­śla­ją, że po­win­ny być je­dzo­ne zwłasz­cza w okre­sach spad­ku od­por­no­ści oraz wzmo­żo­ne­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go.

Bu­ra­ki w kuch­ni to nie tylko barszcz czer­wo­ny i nie­śmier­tel­ny do­da­tek do mie­lo­ne­go - bu­racz­ki za­sma­ża­ne. Świet­ną po­tra­wą jest zupa krem, z która po­mo­że zwal­czyć zgagę i kwasy w żo­łąd­ku. Cie­ka­wym spo­so­bem na prze­ła­ma­nie smaku jest po­da­nie jej z do­dat­kiem kwa­śnej śmie­ta­ny i... pra­żo­ny­mi mig­da­ła­mi.

Śmie­ta­na i burak two­rzą pysz­ny duet także w przy­pad­ku bu­ra­cza­nych pla­cusz­ków, które przy­rzą­dza się po­dob­nie jak plac­ki ziem­nia­cza­ne z tym, że z do­dat­kiem do star­tej masy czosn­ku za­miast ce­bu­li i np. po­sie­ka­nej ru­ko­li.

Jako przy­staw­ka spraw­dzą się tar­tin­ki z bu­ra­ka z kozim serem, bu­ra­ki za­sma­ża­ne z po­ma­rań­czą, mus bu­ra­cza­no-se­le­ro­wy i car­pac­cio z bu­ra­ka. Ozdo­bą i do­peł­nie­niem dania głów­ne­go może być pure z bu­ra­ków i ja­błek lub gęsty, czer­wo­ny bu­ra­cza­ny sos, w któ­rym przy­rzą­dza­ny bę­dzie kur­czak. Tak przy­rzą­dzo­ne mięso po­da­ne na ta­le­rzu bę­dzie miało cie­ka­wą ró­żo­wą barwę. Cie­ka­wym po­łą­cze­niem sma­ków jest także łosoś ma­ry­no­wa­ny w bu­ra­kach.

Zdzi­wi się ten, kto nie wy­obra­ża sobie bu­racz­ków, jako... de­se­ru. Słod­ki smak wa­rzy­wa spra­wia, że i w tej for­mie się spraw­dza np. przy­go­to­wa­na z bu­ra­ków chał­wa z do­dat­kiem wa­ni­lii i ba­ka­lii.

 

Produkty Benedyktyńskie

 

Sok z buraka ćwikłowego - z naturalnie hodowanych buraków ćwikłowych poddanych przedtem fermentacji mlekowej jest wprost idealny jako orzeźwiający napój na letnie, upalne dni. Jest naturalny i nie zawiera konserwantów i barwników.  

Skład: sok z buraków ćwikłowych (poddanych naturalnej fermentacji mlekowej), woda, czosnek, sól.

Sok z buraków to jeden z najlepszych produktów dla osób z nadciśnieniem. Wysoka zawartość potasu i magnezu sprawia, że skutecznie obniża ciśnienie krwi, a także zapobiega oraz leczy schorzenia układu krążenia oraz serca. Regularne jedzenie buraków pozytywnie wpływa na poziom cholesterolu oraz kondycję naczyń krwionośnych, co przekłada się na zdrowie układu krążenia. Buraki są bardzo polecane osobom cierpiącym na anemię, ponieważ są dobrym źródłem żelaza. Poza tym substancje zawarte w warzywach poprawiają jakość oraz stymulują produkcję czerwonych ciałek krwi, a także naturalnie oczyszczają krew. Piękny, intensywny czerwony kolor warzywa to zasługa naturalnego barwnika – betaniny. Substancja ta jest silnym przeciwutleniaczem i skutecznie chroni przed wolnymi rodnikami. Właśnie z tego powodu już od dawna burak jest uważany za jeden z najlepszych naturalnych produktów do walki z rakiem. Buraki nie tylko zapobiegają nowotworom, ale również pomagają organizmowi w trakcie chemioterapii. Chcesz schudnąć i oczyścić organizm z toksyn? Burak to warzywo dla ciebie, ponieważ ma mało kalorii, a przy tym zawiera błonnik. Buraki w diecie przyspieszają przemianę materii, hamują apetyt i pomagają szybciej pozbywać się toksyn. Jedzenie buraków działa jak detoks – warzywo to wspiera wątrobę, jelita oraz nerki w skutecznym i szybkim wydalaniu wszystkich zbędnych i szkodliwych produktów z naszego organizmu. Ostatnio dużo się mówi o zakwaszeniu organizmu oraz towarzyszącym mu dolegliwościom oraz problemom z wyglądem skóry. Burak ma właściwości zasadotwórcze, co oznacza, że neutralizuje kwasy pochodzące z nadmiernego spożycia mięsa, pieczywa, słodyczy, kawy i herbaty. Jeśli nie uda nam się uniknąć przeziębienia, to również powinniśmy skorzystać z uzdrawiającej mocy buraków. Betanina skutecznie likwiduje wirusy wywołujące chorobę. Poza tym burak działa wykrztuśnie, łagodzi stany zapalne gardła oraz świetnie radzi sobie z kaszlem.

 

Źródło: www.portal.abczdrowie.pl

Źródło: kobieta.onet.pl

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Sieci społecznościowe

Tagi