Nieskomplikowany - Anselm Grün OSB

Uważamy często, że „prosty” oznacza „prymitywny’. Prawdziwe życie jest jednak skomplikowane i można je wyjaśnić za pomocą trudnego toku myślowego. Heimito von Doderer (1896-1966), pisarz austriacki uznał przeciwieństwo za prawdziwe: „Rzeczy w całości są zawsze proste, jak sama prawda. Tylko rzeczy połowiczne są skomplikowane”. Prawda jest zawsze prosta i jasna . prawda oznacza po prostu widzenie tego, co jest. Prawda oznacza po prostu widzenie tego, co jest. Według Greków ‘aletheia” – prawda polega na zerwaniu zasłony, która wszystko nakrywa, i spojrzeniu na istotę rzeczy. Patrzymy w głębię. Tam zaczyna objawiać nam się prawda.

Kto mówi o rzeczach w sposób bardzo skomplikowany, ten z reguły nie pojął wszystkiego, ale zajmuje się raczej połowicznymi sprawami. Jeśli coś tworzy całość, jest nienaruszone, kompletne i zdrowe, jest wtedy również proste, dające się zrozumieć. Jeśli coś nie jest wewnętrznie spójne, żadne części nie będą pasować do siebie. Nie możemy złożyć z tego całości nawet naszym rozumem. Odbieramy to jako zawiłe i zagmatwane. Trudno nam jest to odwikłać i uporządkować. Czynienie rzeczy prostymi – oczywiście nie prostszymi niż są – jest według Alberta Einsteina oznaką inteligencji.

 

Źródło: Anselm Grϋn, „Zostaw troski – żyj w harmonii”, Wydawnictwo  JEDNOŚĆ, Kielce

Sieci społecznościowe

Tagi