O PRAGNIENIU SZCZĘŚCIA Anthony de Mello

Mówiłem, że nie chcemy być szczęśliwi. Pragniemy czegoś innego. Ściśle rzecz
biorąc, nie chcemy być bezwarunkowo szczęśliwi.Gotów jestem być szczęśliwy, jednak pod
warunkiem, że będę miał to, tamto i jeszcze coś innego. Ale w gruncie rzeczy to tak samo,
jakby powiedzieć do przyjaciela lub Boga, albo do kogokolwiek innego:
– Ty jesteś moim szczęściem. Jeśli nie posiądę ciebie, to nie będę szczęśliwy.
Jest to bardzo ważne stwierdzenie i musimy je w pełni zrozumieć. Nie potrafimy być
szczęśliwi tak sobie, po prostu dla samego faktu; żądamy spełnienia jakichś tam warunków.
Mówiąc dosadnie – nie potrafimy wyobrazić sobie, że można być szczęśliwym bez spełnienia
tych warunków. Nauczono nas wiązać szczęście z ich występowaniem.
Zatem pierwsza rzecz, jaką musimy uczynić, jeśli chcemy się przebudzić, to uświadomić
sobie ten fakt. Jeśli pragniemy kochać, jeśli chcemy być wolni, jeśli tęsknimy za radością,
pokojem i duchowością, to musimy to zrozumieć. To właśnie dlatego duchowość jest czymś
jak najbardziej praktycznym na świecie. Wymyślcie cokolwiek bardziej praktycznego niż
duchowość, taka, o jakiej mówię. Nie mówię ani o pobożności, ani o dewocji, ani o religii, ani
o oddawaniu czci, ale o duchowości – a więc o przebudzeniu, i tylko o przebudzeniu!
Spójrzcie na ludzi o zranionych sercach, na samotnych, spójrzcie na przerażonych,
zagubionych, spójrzcie na konflikty uczuć w sercach ludzi, konflikty wewnętrzne i
zewnętrzne. Przypuśćmy, że poszukaliście kogoś, kto znalazł sposób na pozbycie się tego
wszystkiego.
Załóżmy, że osoba ta podała sposób uniknięcia tego olbrzymiego drenażu energii, zdrowia,
emocji spowodowanego tymi konfliktami i uwikłaniami. Czy chcielibyście tego?
Przypuśćmy, że ktoś pokazał nam sposób, dzięki któremu moglibyśmy prawdziwie nawzajem
kochać się, żyć w pokoju i w miłości. Czy można wymyślić coś bardziej praktycznego? A
jednak ludzie sądzą, że wielki biznes jest czymś bardziej praktycznym i że praca jest czymś
bardziej praktycznym, i że nauka jest czymś bardziej praktycznym. Ciekaw jestem, jakie to
korzyści mamy z lądowania człowieka na Księżycu, jeśli my sami nie potrafimy żyć tu, na tej
ziemi?

Sieci społecznościowe

Tagi