Obietnice Chrystusa Jan Luter OSB

Chrystus w Ewangelii ukazuje i obiecuje nam nowe horyzonty nadziei: mówi nam, że w Domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, a każdy kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie.  Nadzieja chrześcijańska staje się siłą dlatego, że Chrystus jest naszą nadzieją i ostoją.  To Duch Święty szczepi w nas nadzieję.  Nadzieja to wiara zwrócona ku przyszłości.  Chrześcijanin ma być pewny, że to co przyrzekł Chrystus jest pewne i spełni się niezawodnie. Chrześcijanin ma być partnerem Boga w przygotowaniu świata na powtórne Jego przyjście.  Dlatego świat jest nam ciągle zadany i mamy w ten świat wnosić swoje bogactwo duchowe.  Nie wolno nam stawać w rwącym potoku górskim, którym jest świat, bo nas porwie i zginiemy, ale mamy stanąć mocno po obu brzegach ponad potokiem i być przekazicielem tego, co dobre. Nasza nadzieja jest w siewie, dlatego trzeba siać w porę i w nie porę, a wcześniej czy później ziarno nadziei wyda swój plon. A poprzez cierpliwą nadzieję i wytrwałą modlitwę wydamy owoc.  Nadzieja jest też oczekiwaniem i jest łaską: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Jezus Chrystus przez Swe Zmartwychwstanie niejako zrodził nas na nowo do żywej nadziei, byśmy byli wpatrzeni w Niebo, że tam jest nasze dziedzictwo. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tu nasza wiara i nadzieja spotykają się razem i wołają nieustannie:  Jezu Chryste, tyś naszym Panem i Królem, naszą ostoją, Tobie ufamy. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Pan Bóg daje nam obietnice, które niezawodnie wypełnia i dotrzymuje danego słowa. Bóg, przez swą wierność, wlewa w nasze serca nową ufność i nadzieję. Bóg, w Jezusie Chrystusie, bogaty jest w miłosierdzie i cierpliwość, a to dlatego by doprowadzić nas do nawrócenia, byśmy byli zbawieni. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.  Wiemy, że gdy się objawi,  będziemy do Niego podobni,  bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty . Święty Jan Apostoł w powyższym tekście Pisma Świętego ukazuje nam, że obecni już jesteśmy Dziećmi Bożymi, ale z nadzieją wyczekujemy jeszcze na to kim będziemy. A mamy ujrzeć Boga twarzą w twarz. Ale Apostoł zapewnia nas jeszcze, że każdy człowiek, który swą ufność i nadzieję pokłada w Jezusie Chrystusie, to już się uświęca i podobnie jak On, jest święty. Tajemnica to wielka, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Produkty Benedyktyńskie

Nadzieja i Ufność

Jezu ufam Tobie, cała moja nadzieja jest w Tobie, o Panie, który jesteś mym życiem, radością, ostoją i wytchnieniem. Niespokojny jest duch mój aż nie spocznie w Tobie. Tylko w Tobie o Jezu, wszystko ma swój sens, wszystko staje się jasne i proste. Całą moją małość, nicość i nędze, zanurzam o Jezu w Twym Boskim Morzu Miłosierdzia, które płynie potokiem po naszej ziemi, aż do powtórnego Twego przyjścia. Jezu ufam Tobie, ufam Twemu Miłosierdziu, ufam, że złożona nadzieja spełni się kiedyś w szczęśliwej wieczności.

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Źródło: Jan Luter OSB, z serii: Zamyślenia Mnicha Nadzieja i Ufność, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

 

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi