Partnerstwo – granice wewnętrzne i zewnętrzne Anselm Grün OSB

To, co odnosi się do obszaru politycznego, jest ważne również w kontaktach osobistych. Zarówno w małżeństwie, jak i we wspólnocie i w pracy musimy respektować swoje granice i granice innych ludzi. Już na to wskazywałem: wiele małżeństw rozpada się, gdyż jedna osoba wciąż narusza granice drugiej, ciągle kontroluje i ingeruje w nią. Udany związek zależy od prawidłowego traktowania granic własnych i drugiego człowieka. Jest to szczególnie ważne w fazie zakochania. Wspomniana psychoterapeutka Margrit Erni wskazuje na następujące niebezpieczeństwo: „Fascynacja pierwszą miłością nie chce dostrzegać granic drugiego człowieka, uważa rzeczy niemożliwe za osiągalne, stawia wyzwania, wymagania, wreszcie rozpada się.” Sądzimy, że można przeskoczyć wszystkie różnice. Wkrótce jednak okazuje się, że wzięło się ślub nie tylko z partnerem czy partnerką, ale też z całą rodziną, jej społecznymi i kulturowymi warunkami. Uważa się, że nie jest konieczne zważanie na różnicę wieku. Jednak po kilku latach przychodzi bolesne doświadczenie zróżnicowania wiekowego i wewnętrznego oddalenia od siebie, gdyż wcześniej nie brało się pod uwagę tych różnic.

W małżeństwie partnerzy zauważają, iż noszą w sobie granice będące wynikiem ich własnej historii. Każdy w procesie wychowania otrzymał coś, czego tak łatwo nie może się pozbyć. Dopiero wspólne życie pokazuje, że reakcje na zachowanie drugiej osoby zostały ukształtowane przez naszą matkę i ojca. Dostrzeganie tego jest bolesnym procesem. Tylko ten, kto uświadomi sobie ów wpływ, będzie mógł go najpierw zaakceptować, a później powoli przezwyciężać. Jürg Willi, który zajmował się problemem udanych relacji małżeńskich, uważa, że małżeństwo będzie szczęśliwe tylko wtedy, kiedy partnerzy wyraźnie wyznaczą wewnętrzne i zewnętrzne granice. Od zewnątrz małżonkowie muszą odgrodzić się od swoich dawnych rodzin: „Partner ma pierwszeństwo przed rodzicami i rodzeństwem. Neurotyczne rodziny próbują za pomocą różnych manewrów obronnych nadal trzymać przy sobie córkę czy syna.” Nowa rodzina musi stworzyć sobie taki bezpieczny obszar, w obrębie którego będzie mogła doświadczyć pokoju, który jest obiecywany w Biblii. Jeśli rodzina jest dobrze zespolona, będzie też chętnie otwierać swój dom dla innych. Rodzice muszą zachować dystans wobec własnych dzieci. Nie mogą ujawniać dzieciom każdego napięcia. Niedobrze jest, kiedy ojciec lub matka w momencie wspólnych konfliktów naruszają granicę dziecka i wykorzystują je jako radcę lub stronnika, któremu przekazują wszystkie problemy o swoim współmałżonku. Takie naruszanie granic jest dla dziecka zbyt dużym obciążeniem i może mieć dla niego fatalne skutki.

Zdaniem Erni tak samo ważne w partnerstwie jest wytyczanie wewnętrznych granic. „W relacji symbiotycznej brakuje zdrowego wewnętrznego odcięcia się; chciałoby się tworzyć całkowitą jedność, zatracić się w drugim. Ten piękny romantyczny ideał harmonii potrzebuje na zewnątrz szczególnie mocnego wału obronnego. Własna idylla przeżywana jako coś niepowtarzalnego nie może być zakłócana przez obce wpływy.” Zbyt wiele bliskości i ciągłe przebywanie razem przeszkadzają drugiemu być sobą. Nie można już budować jedności, nie tracąc przy tym swojej tożsamości. Hans Jellouschek mówi o „totalnych roszczeniach” skierowanych ku drugiemu. Kiedy jest się zakochanym, ma się wrażenie samowystarczalności we dwoje. Nie potrzebujemy żadnych przyjaciół. Jesteśmy bezwzględnie szczęśliwymi. Taki stan jednak nie może być zachowany bez szkody wyrządzonej małżeństwu. Jellouschek przypuszcza, że powodem totalnych roszczeń skierowanych do partnera jest zanik relacji międzyludzkich w pracy i w społeczeństwie oraz ograniczenie ich do spraw służbowych, które „pozostawiają człowieka z jego pragnieniem ciepła i bezpieczeństwa. Ma to oczywiście skutki w relacjach partnerskich. Potrzeba prawdziwej relacji jest kierowana tylko do jednej osoby. Od niej oczekuje się przy wieczornym spotkaniu napełnienia pustej przestrzeni powstałej w ciągu dnia.”

 

 

 

Anselm Grün OSB, Ramona Robben, Ustalać granice – szanować granice

Aby nasze wzajemne relacje były udane – duchowe impulsy

Tłumaczenie z niemieckiego: Ewa Anna Piasta

 

 

Sieci społecznościowe

Tagi