PIĘKNO JEST W JEDNOŚCI

Przyroda uczy mnie szacunku do mojej tożsamości, a zarazem pokory i umiejętności właściwej współpracy z innymi. Las, step, sawanna, które zapewniają przestrzeń życia dla wielu istnień, sugerują, że tylko w jedności leży piękno i możliwość dalszego rozwoju życia. Nie oznacza to bynajmniej, że rośliny czy zwierzęta tam występujące muszą z należnej im wyjątkowości. Kto
z szacunkiem odnosi się do przyrody, umie obronić się przed pokusą pychy i wynoszenia się nad innych, nie traci przy tym właściwej sobie samodzielności i oryginalności. Myśli we wspólnocie
z innymi. Podejmuje działania indywidualne, lecz w poczuciu odpowiedzialności za drugich.

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi