PODDANIE SIĘ Anthony de Mello

Im bardziej będziesz starał się zmienić, tym gorzej będzie ci to wychodziło. Czy znaczy to,
że pochwalam pewną dozę bierności? Tak, im większy stawiasz opór, tym większą nadajesz
moc temu, czemu się opierasz. Takie jest, jak sądzę, znaczenie słów Jezusa: "Lecz jeśli ktoś
uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi." To ty dajesz moc demonom, które
zwalczasz. Brzmi to bardzo po wschodniemu. Jeśli jednak popłyniesz razem z wrogiem,
pokonasz go. Jak walczyć ze złem? Nie poprzez zmaganie się z nim, ale poprzez zrozumienie.
Zło zniknie, jeśli tylko zostanie zrozumiane. Jak walczyć z ciemnością? Nie przy pomocy
pięści. Nie można przegonić ciemności z pokoju za pomocą szczotki, trzeba włączyć światło.
Im usilniej walczysz z ciemnością, tym bardziej staje się ona dla ciebie realna, tym bardziej
wyczerpiesz samego siebie. Jeśli jednak włączysz światło świadomości, ciemność się
rozprasza. Załóżmy, że ten skrawek papieru jest czekiem na bilion dolarów. Och, muszę go
odrzucić, muszę, zgodnie z Ewangelią muszę się go wyrzec, jeśli pragnę życia wiekuistego.
Czy zamierzasz zastąpić jedną chciwość inną? Chciwość dóbr materialnych chciwością
duchową? Poprzednio miałeś "ego" ziemskie, a teraz zyskałeś "ego" duchowe i pomimo
wszystko jest to "ego" – subtelniejsze i takie, z którym znacznie trudniej walczyć. Kiedy
czegoś się wyrzekasz, związujesz się z tym. Jeśli jednak zamiast aktu wyrzeczenia przyjrzysz
się temu uważnie i powiesz: "No tak, to nie jest czek na bilion dolarów, ale kawałek papieru",
to nie ma już z czym się zmagać, nie ma czego się wyrzekać.

Sieci społecznościowe

Tagi