POKORA JAKO POSTAWA WEWNĘTRZNA

Postawa pokory nie stanowi zaprzeczenia ludzkiej wolności. W Regule Świętego Benedykta pokora odgrywa niezwykle ważną rolę. Autor poświęca jej długi rozdział. Istotą pokory jest zrozumienie, że jestem stworzeniem Bożym. Nie stworzyłem świata i nie dałem sobie sam życia; ufam, że to Bóg otacza mnie miłością i chce mojego dobra. Jest to najgłębszy fundament mojej wolności. Do takiej postawy tęskni coraz więcej ludzi – również ludzi młodych.

 

Notker Wolf OSB,  Zdobądź siły na zmianę życia, Wydawnictwo Święty Wojciech, str 92

Sieci społecznościowe

Tagi