POKORA UMOŻLIWIA ŻYCIE W PRAWDZIE

Święty Franciszek szczególnie umiłował pokorę, czyniąc z niej cenną cnotę. I chyba dlatego był tak niestrudzonym budowniczym pokoju, zgody i harmonii w sobie i między ludźmi. Słowa Kartezjusza, że tylko „ludzie bardzo szlachetni są zwykle bardzo pokorni”, DOSKONALE OPISUJĄŚW. Franciszka. Tylko osoby pokorne mają odwagę żyć w prawdzie, nawet jeżeli jest ona niekiedy bolesna i staje się powodem ich cierpienia czy określonych upokorzeń. Są one pełne pokoju nawet wówczas, kiedy powodów do niepokoju wydaje się być bardzo duża. Pokój jest dotknięciem nieba. Jest okazja przeżywania tu i teraz, w sercu ziemskiej rzeczywistości, nierzadko pośród chaosu i trudności, stanu wiecznego szczęścia, harmonii, zgody, pomyślności. 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi