Polityka i sumienie o. Włodzimierz Zatorski OSB

W powszechnym przekonaniu wejście w politykę wiąże się z udziałem w sprawach moralnie wątpliwych. Jest to jeden z najważniejszych argumentów, dla których ludzie moralnie uczciwi dystansują się do polityki i nie chcą się w niej udzielać, bojąc się utracić własną uczciwość. Uważa się dosyć powszechnie, że do polityki wchodzą karierowicze i ludzie żądni władzy i tego, co się z władzą wiąże. Polityków uznaje się za ludzi skorumpowanych, związanych z określonymi grupami interesu, czy to z konkretną grupą partyjną, czy grupą biznesu, która chce wykorzystać władzę dla czerpania korzyści finansowych. Takie opinie odnosi się właściwie do wszystkich szczebli władzy. Nierzadko słyszy się o rozmaitych kombinacjach burmistrza i radnych, o interesownym ustawianiu wydatków miasta tak, aby samemu mieć z tego korzyści przy jednoczesnym braku pieniędzy na działania wspomagające ludzi biednych, na zorganizowanie zajęć i opiekę nad dzieci upośledzonymi itd. Kiedy w tym kontekście staram się mówić o potrzebie kontroli władzy przez społeczeństwo, słyszę stwierdzenie, że i tak wszystko władza pokręci, aby niczego się nie dało przeprowadzić. Często takie opinie wyrażają ludzie, którzy starali się zaangażować w działalność dobroczynną. Charakterystyczne przy tym jest mówienie o władzy w trzeciej osobie liczby mnogiej: „oni”, co oznacza określoną grupę interesu. Czasem jedna grupa przegrywa i wygrywa następna i właściwie nic się nie zmienia, ciągle rządzą ludzie mający na uwadze wpierw i przede wszystkim własne interesy.

Takie są opinie wielu ludzi, którzy czują się bezsilni wobec układów politycznych od najniższego szczebla do szczytów władzy. Niestety te ludzkie odczucia potwierdzają badania socjologiczne. W rozmowie ze znanym socjologiem prof. Ireneuszem Krzemińskim dowiedziałem się, że dawne nadzieje na moralną odnowę władzy przez wzmocnienie samorządów lokalnych niestety zawiodły, bo korupcja, kumoterstwo i prywata sięgają poziomu sołtysa, czyli najniższego szczebla. Taka sytuacja jest demoralizująca, niszcząca dobrą wiarę i zaangażowanie ludzi. Władza skorumpowana staje się dla ludzi, którzy uchylają się od osobistej odpowiedzialności społecznej, usprawiedliwieniem własnych kombinacji, oszustw na różnym poziomie, a nawet kradzieży i dewastacji. Władza kojarzy się z żerowaniem na społecznych dobrach.

Ten niezbyt optymistyczny obraz wyłania się z powszechnych opinii ludzi. Na szczęście nie jest to cała prawda. Istnieją ludzie, szczególnie w lokalnych społecznościach, którzy prawdziwie oddają się na służbę społecznego dobra. A możliwości w tym względzie są ogromne i w ogóle po to przecież władza jest zasadniczo powołana.

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Zmarł 28.12.2020. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem, szafarzem i magistrem nowicjatu.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi