Prawda o Bożej miłości

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego [tj. na Pana],

gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7).

Jest to orędzie wyzwalające. Przerzucić troskę na Pana, nie oznacza zwolnić się z odpowiedzialności za to, co podejmujemy. Nie, odpowiedzialność pozostaje i do tego nabiera jeszcze większego znaczenia, bo jest odpowiedzialnością wobec Boga. Wobec ludzi często potrafimy mówić: ,,jakoś tam będzie”. Taka opieszałość jest  niemożliwa, jeżeli uświadamiamy sobie, że stoimy wobec Boga.

Wspaniałe są te słowa „wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zawsze zależy na was” Te słowa wszystko obiecują, niczego nie zabierają. Jak jednak przewrotna jest nasza dusza, że mimo wszystko wahamy się przyjąć tę Bożą ofiarę i Bożą obietnicę. I kalkulujemy- może jeszcze tak sobie normalnie pożyć, bez współpracy z Jezusem?. Ojcze Włodzimierzu- dlaczego tak bardzo brakuje nam ufności ,zaufania do Bożej miłości? 

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego [tj. na Pana],

gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7). 

Jest to orędzie wyzwalające. Przerzucić troskę na Pana, nie oznacza zwolnić się z odpowiedzialności za to, co podejmujemy. Nie, odpowiedzialność pozostaje i do tego nabiera jeszcze większego znaczenia, bo jest odpowiedzialnością wobec Boga. Wobec ludzi często potrafimy mówić: ,,jakoś tam będzie”. Taka opieszałość jest niemożliwa, jeżeli uświadamiamy sobie, że stoimy wobec Boga.

Co zatem oznacza: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Pana?

Te słowa padają w odpowiedzi na trudne doświadczenie prześladowania chrześcijan, jakich doznawali od pogan. Ci, którzy byli ,,synami Boga”, byli poniżani przez ludzi, którzy nie znali prawdy! Dlaczego jest właśnie tak? Co Bóg na to? W odpowiedzi pada ze strony św. Piotra pouczenie wzywające do nadziei. Ona jest zasadniczym motywem listu. Potwierdzenia prawdy i autentycznego życia nie należy szukać tutaj w doczesnym powodzeniu i szczęściu. Tutaj na ziemi toczy się walka: 

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu (1 P 5,8n).

Przeciwnik jest agresywny, natomiast w istocie jego złośliwe działania stają się dla wierzących okazją do budowania swojej dojrzałości:

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1 P 5,10).

Odpowiada to znanej już w ST mądrości: Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (Mdr 3,6). W tym kontekście trzeba widzieć cały problem. Bóg daje łaskę nie dlatego, abyśmy mogli przeforsować własne plany, aby zwyciężyły nasze koncepcje i zrealizowały się wyobrażenia o porządku życia w wymiarze społecznym. Nie chodzi jednak o rezygnację z prawdziwych wartości. Mamy się starać o zwycięstwo dobra i prawdy, o sprawiedliwość i uczciwość. Jednak ta walka nie ogranicza się do wymiaru międzyludzkiego, ale jest ona walką ze Złym, który przewrotnie podjudza brata przeciw bratu, każdemu podsuwając przeciwne racje.

Dlatego św. Piotr mówi: Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili (1 P 5,6). Celem tego wezwania nie jest poniżania się przed innymi, ale oderwanie się od natrętnej ambicji wygrania, pokazania swojej wyższości, racji. Ta ambicja bierze się z przeżywania wszystkiego w płaszczyźnie istniejących tutaj sporów. I tutaj ukazuje się niezwykła, wyzwalająca moc mądrości: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego [Pana], gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7). 

Prowadzi ona do stworzenie zupełnie innej płaszczyzny spotkania z drugim człowiekiem, do innego odbioru własnych trudności i cierpień. Nasze przeżywanie nie jest najważniejsze, nie jesteśmy swoim przeżywaniem, ale jesteśmy dziećmi Boga, któremu zależy na nas. On lepiej się troszczy o nas, niż my sami o siebie. To pozwala nam zachować spokojny dystans do tego, co się dzieje i z perspektywy dystansu rozsądnie oceniać sytuację. Tego wyraźnie dzisiaj brakuje u nas w Kościele w Polsce.

Istnieje wiele sporów, ale nie widać spokojnego, trzeźwego spojrzenia pełnego ufności, że Bóg jednak jest z nami i nas, jeżeli Mu zaufamy, bezpiecznie poprowadzi. Nasze lęki nas rozbijają. Na nie św. Piotr mówi: ,,Nie bójcie się. Bogu zależy na was”. Dopiero z perspektywy odkrycia tej nadziei można właściwie odczytać orędzie Ewangelii: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15). Ewangelia nie jest ideologią, jakąś wizją świata, którą trzeba przeforsować na konkurencyjnym rynku ideologicznym, ale proklamacją doświadczenia wolności dzieci Bożych, świadectwem odkrycia prawdy o Bożej miłości. Tylko takie orędzie potrafi zachwycić i pociągnąć ,,wszelkie stworzenie”.

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Zmarł 28.12.2020. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem, szafarzem i magistrem nowicjatu.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi