Prognozowanie twoich emocji

Howard Marks powiedział kiedyś: „Nie możesz przewidzieć. Możesz się przygotować”.

Inteligentni inwestorzy rozumieją, że opieranie procesu inwestycyjnego wyłącznie na swej zdolności do przewidywania przyszłości to głupota. A nawet gdybyś wiedział, co się wydarzy w gospodarce czy polityce, rynki nie funkcjonują w trybie warunkowym. Nie jest tak, że jeśli X, to potem tylko Y.

Wyzwaniem jest mieć taki portfel, który pozwoli wykorzystać przyszłość, nawet jeśli nie da się jej przewidzieć. Dlatego tak istotne jest odróżnienie zarządzania nim z myślą o docelowym ryzyku.

Nikt nie wie, dlaczego i kiedy rynki pójdą w górę albo w dół, dlaczego jedne informacje zbywają wzruszeniem ramion, a na innych nie. Rozumowanie zawsze liczy się tu mniej, niż to, jak reagujemy.

Inwestowanie jest, tak naprawdę, prognozowaniem swoich przyszłych emocji, a nie losów stóp procentowych czy notowań. Alokacja aktywów jest zatem kluczowa. Jeśli wiesz, że bardzo możliwe, iż ciężko ci będzie znieść ekstremalne wahania, zmniejszasz swe zaangażowanie w akcje. Oto dlaczego tak ważne jest ustalenie, jaki jest twój horyzont czasowy i profil ryzyka.

Prognozowanie własnych emocji to także uwzględnienie w planie „wyzwalaczy" decyzji. Czyli określenie, jak i kiedy będziesz podejmował decyzje o kupnie i sprzedaży i do jakiego stopnia twój proces powinien być zautomatyzowany, aby zapanować nad twymi złymi nawykami.

Nasza tolerancja ryzyka ciągle ewoluuje, w oparciu o doświadczenia przeszłe i obecne, i trudno przewidzieć, jak zareagujemy na nowe warunki na rynku. Niektórzy są skłonni przyznać, że mają swoje ograniczenia i zatrudniają doradcę, aby pomógł im przewidywać ich emocje. Są też tacy, którzy potrafią sami się zdyscyplinować.

Tak czy inaczej, konstrukcja portfela powinna uwzględniać twoją przeszłą, teraźniejszą i, co najważniejsze, przyszłą tolerancję ryzyka. Wtedy, niezależnie od okoliczności, rosną szanse, że będziesz w stanie trzymać się swego procesu.

Jedną z najlepszych metod zarządzania ryzykiem jest sięganie po probabilistykę zawsze, gdy podejmujesz decyzje, bo to pozwala wziąć pod uwagę różne możliwości oraz to, że czasami się mylisz. Pod wieloma względami, natura rynku sprawia, że prognozowanie przyszłości jest wtórne wobec prognozowania własnych zachowań.

 

Na podst. Forecasting Your Emotions, A Wealth of Common Sense

 

Sieci społecznościowe

Tagi