Program przeciwdziałający - Anselm Grün OSB

Do pełni  wolności należy uwolnienie się od swoich marzeń o wielkości. Wielu ludzi jest bardzo nieszczęśliwych, ponieważ trzymają się iluzji o sobie samych. Trwają uporczywie przy pragnieniu, aby być kimś ważnym, najlepszym, najbardziej uduchowionym, najinteligentniejszym. Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), późniejszy papież Jan XXIII, znał oczywiście tę pokusę zatrzymywania się przy iluzji. Stworzył jednak sobie pewien program przeciwdziałający: „Świadomość moich niedociągnięć podtrzymuje mnie w prostocie i nie pozwala mi się stać śmiesznym”. A innym razem przemawia do siebie samego: „Janie, nie traktuj siebie tak poważnie!”. W takich zdaniach wyczuwamy wyzwalającą humanitarność. Patrząc z zewnątrz, Jan XXIII był człowiekiem pełnym godności i dostojeństwa. Lecz nie musiał się wysilać, aby realizować ideał spokoju, opanowania i prostoty. Wiedza o swoich własnych niedociągnięciach sama doprowadziła go do prostoty i jasności. Kto zna siebie samego i uwolnił się od iluzji, nie jest narażony na niebezpieczeństwo stania się śmiesznym, w przypadku, gdyby te iluzje zostały odkryte przez innych.

 

Źródło: Anselm Grϋn, „Zostaw troski – żyj w harmonii”, Wydawnictwo  JEDNOŚĆ, Kielce 2008

Sieci społecznościowe

Tagi