Przypominamy, że…

Przypominamy, że…

… na tych paru rzeczach należy się skupić, zamiast na tamtych…

Na zarządzaniu portfelem, a nie na strategiach inwestycyjnych.

Na spełnianiu swoich potrzeb i pragnień, a nie na pokonywaniu benchmarków.

Na zarządzaniu ryzykiem, a nie na mierzeniu ryzyka.

Na procesie długoterminowym, a nie na krótkoterminowych wynikach.

Na produktach, które się rozumie, a nie na wymyślnych inwestycjach.

Na tym, co ważne, a nie na tym, co pilne.

Na prostocie, a nie na złożoności.

Na możliwościach, a nie na zmienności.

Na tym, by decydowania i wyborów było mniej, nie więcej.

Na tym, by było wystarczająco, nie więcej.

Na odroczonej gratyfikacji, a nie na natychmiastowej.

Na systemach, nie na sile woli.

Na elastyczności, a nie na pewności.

Na dowodach, a nie na opiniach.

Na pokorze, nie na pysze.

Na planie, a nie taktyce.

Na kontrolowaniu emocji, a nie na trzymaniu ich pod kloszem.

Na cierpliwości, a nie na aktywności.

Na równowadze, a nie na hazardzie.

Na perspektywie, a nie na większej liczbie informacji.

Na inwestowaniu, a nie na spekulowaniu.

Na zwrocie całkowitym, a nie po prostu na dochodzie.

Na dyscyplinie, a nie na odstępstwach i zaniedbaniach.

Na twoim horyzoncie czasowym, a nie cudzym.

Na książkach, a nie na dysputach.

I wreszcie, pamiętaj, że w przypadku niezależności finansowej chodzi o czas, a nie o bogactwo.

 

Na podst. A Few Reminders, Wealth of Common Sense 

 

Sieci społecznościowe

Tagi