RADOŚĆ o. Włodzimierz Zatorski OSB

Radość wpierw i przede wszystkim jest owocem Ducha Świętego. Jest ona, drugim z listy, owocem Ducha Świętego, jaką znamy z Listu św. Pawła do Galatów:

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierp­liwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowa­nie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa (Ga 5,22n)

Wszystkie owoce Ducha są w istocie przejawami prawdziwego życia. Warto sobie uświadomić, że w życiu duchowym chodzi o życie. Jest to słowna tautologia, jednak w życiu okazuje się, że wcale tautologią nie jest. To, co dla nas najważniejsze, to żebyśmy prawdziwie i w pełni żyli. Natomiast wydaje się, że kiedy się mówi o życiu duchowym, zapomina się o tej podstawowej zasadzie i od razu mówi o wysiłku dochodzenia do doskonałości, którą pragniemy osiągnąć, przy czym wydaje się nam, że wiemy, na czym ona polega. Gdy jednak wrócimy do owej podstawowej zasady i uświadomimy sobie, że w życiu chodzi o życie, wszystko zaczyna się układać nieco inaczej. O wartości naszych wysiłków rozstrzyga zupełnie coś innego niż przyjęte kryteria wynikające z porównania z ideałem. Tymi kryteriami są owoce, po których można poznać wartość naszych czynów i wyborów.

Natomiast, podobnie jak z innych wartości, można z radości zrobić jakiś rodzaj ideału, czyli czegoś, co powinniśmy osiągnąć własnym wysiłkiem. Wtedy zamiast znaku rozpoznawczego życia, stanie się ona czymś do zdobywania, co z kolei wywołuje całą lawinę konsekwencji: niepewność czy mamy w sobie radość, czy jest ona prawdziwą radością? Dlaczego nie mamy radości? 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi