Raj Anselm Grün OSB

Jan Chryzostom powiedział, że Bóg pozostawił ludziom trochę rzeczy z raju, a mianowicie gwiazdy na niebie, kwiaty na łące i oczy dziecka. Tomasz z Akwinu uzupełnia tę listę o jeszcze dwie rzeczy, o których zapomniał Chryzostom: wino i ser.

Jan Chryzostom był najzdolniejszym kaznodzieją Kościoła Wschodniego. Nie bez przyczyny otrzymał przydomek „złotousty”. Głosił naukę Jezusa tak, że ludzie byli poruszeni. Nie schlebiał nikomu, ganił egoizm bogatych, a jego krytyka stosunków społecznych sprawiała , że nie był lubiany i swoje kazania przypłacił wygnaniem. Chryzostom nie był jednak nieugiętym moralistą. Potrafił dostrzegać piękno życia i ślady Boga, które są w naszym świecie pozostałością raju. Są nimi gwiazdy na niebie, wprawiające w podniosły nastrój, nasze serce kwiaty na łące, które cieszą swym pięknem oraz oczy dziecka, z których promieniuje szczęście. Tomasz z Akwinu, który najwyraźniej nie gardził dobrym jedzeniem i wyśmienitym winem, dołączył do tych niewinnych rzeczy, wymienionych przez Chryzostoma , jeszcze dwie całkiem ziemskie: jedzenie i picie- ser i wino. Kto próbował wyśmienitego włoskiego sera własnej produkcji, popijając go lampką  tamtejszego  czerwonego wina, ten z pewnością przyzna rację Tomaszowi z Akwinu. Musi w tym być smak raju, który unosi nas ku innemu światu. W takich momentach możemy doświadczyć przedsmaku wieczności.

 

Anselm Grün, Mała książeczka o prawdziwej radości życia, Wyd.Jedność, Kielce 2010, str.25

Sieci społecznościowe

Tagi