Reguła św. Benedykta - fragment

1 Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, 2 abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. 3 Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa.

 

Reguła świętego Benedykta, Prolog, Święty Grzegorz Wielki,Dialogi .Księga Druga, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2010

Sieci społecznościowe

Tagi