Siła modlitwy.

Najnowsze badania wykazują, że modlitwa ma bardzo duży wpływ na zachowanie człowieka.

Okazuje się, że ktoś często modlący się za ukochaną osobę, staje się bardziej otwarty nadrugiego człowieka i z większą łatwością wybacza. Frank D. Fincham, dyrektor InstytutuRodziny na Stanowym Uniwersytecie Florydy twierdzi, że partnerzy osób modlących się regularnie dostrzegają pozytywne zmiany w zachowaniu swoich ukochanych. Badania wykazały, że modlitwa wpływa pozytywnie na psychikę osoby modlącej się.

Przejawia się to bardziej otwartym zachowaniem wobec swojego partnera.

Fincham wraz ze współpracownikami ustalili ponadto, że uczestnicy badania modlący się za swojego partnera:

• zostali ocenieni jako osoby mniej mściwe podczas kłótni;

• byli bardziej wyrozumiali wobec swoich partnerów;

• byli bardziej zaangażowani we współdziałanie z ukochaną osobą.

 

Sieci społecznościowe

Tagi