Siła napędowa Anselm Grün OSB

Filozofowie greccy uważali ochotę i zamiłowanie za pozytywną siłę napędową naszego postępowania. W każdym razie Platon, największy grecki filozof, rozróżnia różne formy przyjemności i radości, w zależności od tego, ku czemu są skierowane. Jeśli zamiłowanie kieruje się ku wielkim wartościom  etycznym lub mądry, prawdziwie moralny cel, wtedy jest czymś godnym człowieka. Czysto ziemska przyjemność jest dla niego raczej podejrzana. Według Platona przyjemność odbudowuje wewnętrzną równowagę człowieka. Jest ważna dla jego zdrowia wewnętrznego. Arystoteles miał inne poglądy na przyjemności. Uważał, że są częścią składową doskonałego czynu. Jeśli człowiek całkowicie da się pochłonąć jakiejś czynności, zawsze doświadcza radości i przyjemności. Radość towarzyszy czynom. Jeśli będziemy w pełni korzystać z naszych naturalnych zdolności, to doświadczymy przyjemności i radości.

Anselm Grün, Mała książeczka o prawdziwej radości życia, Wyd. Jedność, Kielce 2010, str.20

 

Sieci społecznościowe

Tagi