ŚMIERĆ "MNIE" Anthony de Mello

Czy można być w pełni sobą nie doświadczając tragedii? Jedyną rzeczywistą tragedią na
ziemi jest niewiedza. To od niej pochodzi wszelkie zło. Jedyną tragedią istniejącą na świecie
jest nieświadomość i trwanie we śnie. Stąd wyrasta strach, a ze strachu cała reszta. Śmierć nie
jest tragedią w żadnym sensie. Śmierć jest piękna, przerażająca jest tylko dla tych ludzi,
którzy nigdy nie rozumieli życia. Tylko wówczas gdy boisz się życia, lękasz się śmierci.
Jeden z amerykańskich pisarzy ujął to bardzo pięknie. Napisał, że przebudzenie jest śmiercią
wiary w niesprawiedliwość i tragedie. Dla mędrca koniec egzystencji gąsienicy oznacza
narodziny motyla. Śmierć jest zmartwychwstaniem. Nie mówimy tu o zmartwychwstaniu,
które kiedyś nastąpi, ale o tym, które teraz właśnie ma miejsce. Jeśli umrzesz dla swej
przeszłości, jeśli umrzesz dla każdej minuty, to jesteś osobą w pełni żywą, ponieważ osoba w
pełni życia jest osobą pełną śmierci. Zawsze umieramy dla różnych rzeczy. Zawsze rzucamy
wszystko, by być w pełni żywym i gotowym w każdej chwili na zmartwychwstanie. Mistycy,
święci i inni czynią wielkie wysiłki, by przebudzić ludzi. Jeśli się nie obudzą, stale
towarzyszyć im będzie zło, takie jak: głód, wojny, gwałt. Największym złem są ludzie –
pogrążeni we śnie, pozbawieni wiedzy.
Pewien jezuita napisał kiedyś do Ojca Arrupe, swego przełożonego, pytając o względną
wartość komunizmu, socjalizmu i kapitalizmu. Ojciec Arrupe dał wspaniałą odpowiedź.
Powiedział: "Każdy system jest tak dobry i tak zły jak ludzie, którzy się nim posługują.
Ludzie o złotych sercach sprawiliby, że kapitalizm, komunizm czy socjalizm funkcjonowałby
bez zarzutu".
Nie proś świata, aby się zmieniał – to ty zmień się pierwszy. Wówczas zobaczysz świat
wystarczająco wnikliwie, by moc zmienić wszystko, cokolwiek uznasz za stosowne. Pozbądź
się zaćmy na własnych oczach. Jeśli tego nie uczynisz, tracisz prawo do zmieniania
czegokolwiek lub kogokolwiek. Póki nie jesteś świadom samego siebie, nie masz żadnego
prawa poprawiać innych lub świata. Zło w próbach zmieniania innych ludzi czy świata –
kiedy ty sam nie jesteś osobą świadoma – polega na tym, że zmiany te mogą służyć tylko
twoim interesom, dumie, dogmatycznym przekonaniom, albo po prostu odreagowywaniu
negatywnych emocji. Żywię negatywne uczucia, a więc radzę ci, byś zmienił się w taki
sposób, bym poczuł się lepiej. Najpierw rozwiąż problemy swoich negatywnych emocji tak,
abyś przystępując do zmieniania innych kierował się nie nienawiścią lub negatywizmem, ale
miłością. Może wydawać się dziwne także i to, że ludzie bywają bardzo surowi wobec
innych, a jednak są pełni miłości. Chirurg może być wobec swego pacjenta nad wyraz
bezlitosny, a jednak wykonywać swe zabiegi z miłości. Miłość bywa doprawdy bezlitosna.

Sieci społecznościowe

Tagi