Sposób na mierzenie długoterminowego zdrowia firmy

Nie ma wprawdzie jednego miernika, który pomógłby odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale kadra kierownicza firm powinna więcej czasu poświęcać wskaźnikom wyprzedzającym, dotyczącym długoterminowych wyników i zdrowia swej organizacji.

Przeprowadziliśmy sondaż wśród 1000 członków wyższej kadry kierowniczej firm na całym świecie, pytając o tego rodzaju mierniki i o to, które z nich uważają za najlepsze. Rezultaty obejmowały takie obszary, jak innowacje, reputacja wśród kluczowych udziałowców, jakość talentów oraz odporność na zmienne warunki. Część mierników „zdrowia", jak siła marki czy potencjał innowacji, miały w niektórych branżach większe znaczenie, niż w innych, lecz respondenci podkreślali generalną potrzebę zarządzania zdrowiem swych organizacji. Weźmy OHI, czyli Wskaźnik Zdrowia Organizacji (Organizational Health Index), który stosuje 100- punktową skalę w horyzoncie długoterminowym. Stwierdziliśmy tu silną korelację między wysoką punktacją a ponadprzeciętnymi, długoterminowym wynikami finansowymi. OHI jest też dla menedżerów sposobem na skonkretyzowanie dyskusji dotyczącej miękkich aspektów zarządzania, jak kultura, wartości czy zaangażowanie. Twardy wskaźnik można tu wykorzystać do kierowania zmianą. OHI pozwala zyskać wspólny język i podejmować świadome decyzje związane z filozofią zarządzania i praktykami, dzięki którym jest ona wcielana w życie. Jest to podstawa budowania kultury tworzenia długoterminowej wartości firmy.

 

Na podst. One Way to Measure Your Organization's Long-Term Health , Dominic Barton, The Wall Street Journal

 

Sieci społecznościowe

Tagi