STABILNY FUNDAMENT

Fundamentem wolności jest wewnętrzna pewność i stabilność. Wszystkim nam potrzebne jest stabilne podłoże, na którym może wyrastać wewnętrzna pewność. Bez stabilnego podłoża trudno człowiekowi o elastyczność.

Atmosfera stabilności powinna towarzyszyć człowiekowi już od dzieciństwa – w rodzinie, w szkole, w kręgu stałych przyjaciół. Znam nauczycieli, urzędników i żołnierzy, którzy zrezygnowali z awansu połączonego z przeniesieniem się w nowe miejsce, aby nie wyrywać dzieci ze stabilnego środowiska życia. Ludzie ci zrozumieli, jak ważna jest taka stabilność oraz że potrzebuje ona odpowiednich zewnętrznych warunków wzrostu. W szkole i podczas odrabiania pracy domowej należy wpajać dzieciom umiejętność koncentracji; powinny się one uczyć doprowadzać daną rzecz do końca. Potrzebne im są nie tylko skrzydła, lecz również korzenie.

 

Notker Wolf OSB,  Zdobądź siły na zmianę życia, Wydawnictwo Święty Wojciech, str 50

Sieci społecznościowe

Tagi