"Strzeżonego Pan Bóg strzeże"

Ubezpieczenia są bardzo szerokim pojęciem. Trudno jednoznacznie zdefiniować, co w dzisiejszych czasach pojęcie to dokładnie określa.

Zapisy encyklopedyczne i kodeksu cywilnego pozwalają uogólnić to pojęcie do potrzeb Czytelnika, który chce uwzględnić ubezpieczenia w budowaniu własnego budżetu i finansów osobistych.

Zgodnie z ideą książki ubezpieczenie zdefiniujemy jako umowne zobowiązanie do określonej gratyfikacji przez ubezpieczyciela (towarzystwo ubezpieczeniowe) na wypadek powstania niekorzystnych zdarzeń w sferze zdrowia, życia lub mienia ubezpieczeniowego. Realizację tego zobowiązania ubezpieczyciel wykonuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z kapitału powstałego ze składek opłaconych przez przedmioty chroniące się przed tymi zagrożeniami.

Ujmując to inaczej, ubezpieczenia są więc gwarancjami finansowymi udzielanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe na wypadek zaistnienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Stanowią formę eliminowania strat jednostek, polegającą na gromadzeniu funduszy, z których wypłacane są określone kwoty w razie wystąpienia zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem. Podstawą prawną dla takiej instytucji jest umowa ubezpieczenia. W umowie tej towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie wystąpienia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający - płacić składkę stosownie do zawartych w umowie postanowień.

Reasumując - ubezpieczenia są jedna z wielu możliwych metod ograniczania ryzyka. Jest to jednocześnie metoda bardzo ważna ze względu na możliwość jej zastosowania dla ryzyk, które nie mogą być chronione w żaden inny sposób. Ubezpieczenia nie chronią przed samymi zagrożeniami, a jedynie przed finansowymi skutkami tych zagrożeń.

 

Źródło: Lipiński M., Bezpieczeństwo własne i majątku,wyd. Helion, Gliwice 2009.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi