ŚWIADECTWO o. Włodzimierz Zatorski OSB

Każde życie jest świadectwem. Ale czego jest świadectwem?! Zawsze odnosi się ono do wartości. Każdy wybór, każde działanie, postawa, decyzja podejmuje wartość albo mówiąc inaczej, służy jakiejś wartości. Z kolei wartość, jakiej służymy, nadaje nam tożsamość. Mówiąc o świadectwie myślimy o świadectwie wartościom pozytywnym, bo postawa człowieka zapatrzonego jedynie w swój interes i dążącego do celu bez liczenia się z drugim człowiekiem, jest antyświadectwem i o czymś takim nie mówimy. Jednak kiedy pytamy o właściwe świadectwo, to powstaje wpierw zagadnienie jego prawdziwości, które z jednej strony odnosi się do samej wartości, jakiej służymy: czy jest ona rzeczywiście dobra, czy w jej realizacji nie niszczymy wartości wyższej? A ponadto prawdziwość świadectwa oznacza autentyczność życia zgodnego z tą wartością, której służymy, czy nasza służba nie jest jedynie pozorem, pustą deklaracją?!

Aby odpowiedzieć na pytanie: Jak świadczyć?, musimy wpierw, zanim będziemy mogli coś powiedzieć o metodach świadczenia, co wydaje się sugerować pytanie, rozważyć problem prawdy w tym wymiarze. Czym jest prawda, gdy mówimy o świadectwie? 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Zmarł 28.12.2020. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem, szafarzem i magistrem nowicjatu.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi