System energetyczny człowieka – co to jest?

System energetyczny człowieka obejmuje różne systemy, w tym energii metabolicznej, chemicznej, elektrycznej, duchowej, emocjonalnej, świetlnej i energii toksycznej.

W skrócie: energia metaboliczna uzyskiwana jest ze spożywanego jedzenia i przekształcana jest w energię chemiczną, dzięki czemu jesteśmy aktywnymi, twórczymi istotami. Energia elektryczna jest tym, czego potrzebujemy, aby wysyłać do mózgu impulsy nerwowe (wiadomości), które są niezbędne, by organizm wykonywał niektóre funkcje.

Na naszą energię duchową silnie oddziałują struktura naszej osobowości, emocje i rozwój duchowy.

Energia emocjonalna dotyczy 7 różnych ośrodków energetycznych w organizmie, zwanych czakrami.

Nasze życie i zdrowie zależą od właściwej równowagi wszystkich tych energii w ciele, jako takim, a także w narządach i komórkach.

Energia toksyczna to jeden z winowajców zakłócających delikatną równowagę systemu energetycznego człowieka (równowagę energii życiowej). Zaburzenia te wywoływane są przez stres geopatyczny, takie zanieczyszczenia, jak ropopochodne chemikalia, metale ciężkie, pestycydy, substancje chemiczne w żywności, artykułach gospodarstwa domowego i produktach do użytku osobistego, zanieczyszczenia elektromagnetyczne, środki konserwujące i dodatki, itp.

Tak więc, nasza żywotność odzwierciedla funkcjonalny poziom równowagi energetycznej organizmu. 

 

Na podst. What is the human energy system?, Energy Remedy

Sieci społecznościowe

Tagi