TAJEMNICA OSOBY o. Włodzimierz Zatorski OSB

Jesteśmy osobami, co oznacza, że jesteśmy takimi istotami, które są podmiotami własnego działania i stają się sobą przez wybory, i w ten sposób same kształtują siebie. Nie możemy jednak kształtować siebie dowolnie, bo naszym życiem jako osób rządzą bardzo określone prawa, których przekroczenie powoduje brak możliwości spełnienia się jako osoby. Jak o tym przypomina Drugi Sobór Watykański osoba może prawdziwie stać się sobą jedynie w spotkaniu z inną osobą i to w relacji miłości. W ten sposób pojęcie osoby ujmuje istotę naszej tożsamości. Przy takim pojęciu osoby nie  osiągają tego poziomu ani pan, ani niewolnik, jeżeli pozostają na poziomie relacji pan-niewolnik. Aby być osobą i na poziomie życia osobowego trzeba być z drugim w relacji miłości wyrażającej się przynajmniej szacunkiem dla wolności drugiego. Pan „dysponuje” swoim niewolnikiem, co powoduje, że nie żyje na poziomie bycia osobą. 

Istnieniem osobowym rządzą, podobnie jak to jest z przyrodą, określone prawa. Z tą różnicą, że prawa rządzące istnieniem osobowym, relacjami osobowymi, działają niejako z opóźnieniem, a mówiąc ściślej skutki łamania prawa ujawniają się z opóźnieniem, czasami po długich latach, choć bywa i tak, że ujawniają się od razu.

Sieci społecznościowe

Tagi