To twoje setne urodziny. Jak ci się wiedzie?

Czy jesteś przygotowany na to, aby żyć 100 lat? Nie ma się z czego śmiać, masz na to szanse.

Stąd to pytanie, czy jesteś przygotowany na tak długie życie. Czy wiesz, ile kosztować będzie twoja przyszłość? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to teraz usiądź ze swoim doradcą finansowym i zacznij planować na wypadek, gdybyś miał być długowieczny. Odkładanie tego może się okazać twoim największym wrogiem.

W dawnych, dobrych czasach wystarczało trzywarstwowe planowanie emerytalne. Skupianie się głównie na ubezpieczeniach społecznych, na emeryturach finansowanych przez pracodawcę i wreszcie – na własnych oszczędnościach. Niestety, zaszły pewne zmiany.

Choć ubezpieczenia społeczne nadal będą funkcjonować, jest mało prawdopodobne, aby podwyżki składek były w stanie nadążyć na wzrostem kosztów życia.

Poza spowodowanymi inflacją niedoborami w ubezpieczeniach społecznych, inwestorzy będą się również musieli zmierzyć z perspektywą wielu lat niskich stóp procentowych. Innymi słowy, tradycyjne lokaty kapitału (instrumenty o stałym przychodzie, jak obligacje miejskie czy skarbowe) mogą już nie zapewnić wystarczającego przepływu gotówki.

Zaplanowanie 30 lat życia bez pensji nie jest łatwe. Oto, co powinieneś zrobić: 

* Stwórz szczegółowy budżet na bazie swoich obecnych wydatków, nawet niewielkich i jednorazowych, które jednak mogą powracać co roku w przyszłości, w innej formie.

* Podziel ów budżet na dwie kategorie: wydatki podstawowe i dodatkowe.

* Zastanów się, ile może wynieść koszt każdej kategorii w ciągu najbliższych 5, 10, 15 i 20 lat.

* Przejrzyj swe aktywa w portfelu, wliczając w to polisy ubezpieczeniowe (spotkałem wielu klientów, którzy mieli nieważne już albo nieodpowiednie polisy – np. starą polisę na wypadek kalectwa, zamiast ubezpieczenia od opieki długoterminowej czy na życie ).

* Ustal, jaki jest twój miesięczny i roczny dochód netto (po odliczeniu podatków).

* Stwórz plan oszczędnościowy. Tak, nawet jako emeryt powinieneś mieć jakieś osobne pieniądze na czarną godzinę.

* Zrozum, że możesz w tym wszystkim potrzebować pomocy. Niektórzy zwyczajnie nie są do takiej pracy stworzeni i brak im dyscypliny.

Gdy już usiądziesz i zaczniesz tworzyć plany na przyszłość, rób to tak, abyś mógł wieść godne życie nawet po setnych urodzinach. W innym wypadku, konsekwencje mogą być opłakane. Pozostanie na emeryturze bez pieniędzy to prawdopodobnie najgorsza rzecz, jaka może cię spotkać w jesieni życia.

Myśląc o swoim portfelu, postaraj się skategoryzować swoje inwestycje. Podziel go na trzy koszyki: aktywa mające zaspokoić twoje krótkoterminowe potrzeby, aktywa mające zaspokoić potrzeby średnioterminowe i te, które mają dać ci dochód na potrzeby długoterminowe.

Gotówka, instrumenty z rynków pieniężnych i inne bardzo bezpieczne inwestycje powinny trafić do pierwszego koszyka i być tak dostosowane, aby wystarczyły do pokrycia wydatków przez co najmniej rok. Zorientowane na nieco szybszy wzrost, lecz nadal bardzo płynne inwestycje, takie jak zrównoważony fundusz inwestycyjny czy nisko kosztowe ETF-y, powinny znaleźć się w kategorii „średnioterminowe". W trzecim koszyku należy umieścić długoterminowe inwestycje, które dają zwroty przekraczające stopę inflacji.

Ten ostatni koszyk z pewnością najczęściej będzie doświadczać zmienności, lecz powinien też przynieść ci porządne fundusze na organizację imprezy z okazji twych setnych urodzin.

 

 

 

Na podst. It's your 100th birthday. How's retirement looking?, Amit Chopra, Market Watch

 

Sieci społecznościowe

Tagi