Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie dobra majątkowe, np. budynki, urządzenia, materiały, towary, gotówkę, zwierzęta, czyli odnoszą się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej, a także do określonych wartości majątkowych związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Niektóre ubezpieczenia majątkowe, na przykład gdy zastosowania ochrony ubezpieczeniowej wymaga szerszy interes społeczny, są obowiązkowe.

Zmiany systemowe w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i gwałtowny rozwój rynku ubezpieczeń w ostatnich latach nie przyniosły oczekiwanych zmian świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa polskiego. Odsetek ludzi, którzy rozumieją istotę ograniczania ryzyka i właściwie oceniają rolę i miejsce ubezpieczeń, jest niewielki, a procent ubezpieczonych jest znacznie niższy niż w krajach gospodarczo rozwiniętych.

Powoduje to negatywne skutki zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych. Czynnikiem wpływającym na stopień korzystania z ubezpieczeń majątkowych jest bariera finansowa spowodowana relatywnie niskim poziomem przeciętnych dochodów oraz wysokimi stawkami taryf ubezpieczeniowych. To ostatnie zjawisko wynika także z niewielkiej liczby umów dotyczących poszczególnych produktów ubezpieczeniowych; jej wzrost wpływa na ogół na obniżenie składek.

Każde gospodarstwo domowe powinno dokonać identyfikacji i oceny zagrożeń oraz zaplanować metody zmniejszenia ryzyka i jego asekuracji.

 

Źródło: Lipiński M., Bezpieczeństwo własne i majątku, wyd. Helion, Gliwice 2009.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi