USA: Czy te wysokie zyski się utrzymają?

Za twierdzeniem, że marże amerykańskich spółek nie wrócą do poziomów z 1990 r. stoją mocne argumenty – uważają analitycy z firmy doradczej McKinsey.

W latach 1970-1975 zyski przed opodatkowaniem były stabilne, na poziomie ok. 10% przychodów, ale od tego czasu poszły górę i wskaźnik ów może wynieść w tym roku 15%. Pesymiści uważają, że jego spadek z powrotem do „normalnego" poziomu jest nieunikniony i że jest to wielkie, długoterminowe zagrożenie dla wartości akcji.
Jednak analitycy z McKinsey przekonują: „Skład wielkich amerykańskich spółek zmienił się, z opartych na tradycyjnej produkcji fabrycznej na bazujące na własności intelektualnej, których marże i zwroty z kapitału są z natury wyższe.
Ponadto, firmy te, z siedzibą w USA, czerpią znaczną część swoich zysków spoza Stanów Zjednoczonych".
Trudno ocenić, czy obecny poziom marż jest trwały. W sektorze technologii informatycznych wielu obecnych liderów (jak Cisco, Google, Microsoft czy Oracle) w 1990 r. nie istniało albo byli bardzo mali.
„Biorąc pod uwagę dynamikę sektora, nie da się powiedzieć, czy następne pokolenie konkurentów uzyska równie wysokie zyski, jak ci, którzy mają dziś najlepsze wyniki".
Podobnie jest w branży farmaceutycznej i urządzeń medycznych – dzisiejsze wysokie marże są wspierane przez leki, których ochrona patentowa wygasa, robiąc miejsce dla rywali, czyli generyków.
„Produktywność sektora badań i rozwoju spada od 30 lat i następna generacja leków może przynieść niższe przychody oraz marże w przeliczeniu na lek, gdyż ich docelowe rynki pacjenta są mniejsze. Co więcej, na marże w tych branżach mogą wpłynąć starania rządu USA, by zredukować koszty opieki zdrowotnej".
Mniej namacalnym czynnikiem, oddziałującym na zyski we wszystkich sektorach jest to, że nakłady spółek na inwestycje mogą być za małe. Ostatnie badania McKinsey wykazały, że znaczna liczba menedżerów uważa, iż ich firmy przepuszczają kreujące wartość okazje inwestycyjne, zwłaszcza, jeśli chodzi o nowe produkty i budowanie rynku.
„Jeżeli to się utrzyma, obecna koncentracja wielu firm na cięciu kosztów i krótkoterminowych zyskach może korzystnie wpłynąć na stabilność wyceny, dokonywanej przez rynek".

 

Na podst. Are Those High Earnings Sustainable?, Martin Spring

 

Sieci społecznościowe

Tagi