Dewaluacja zaufania

Stali czytelnicy są świadomi naszych przemyśleń na temat inflacji, a pozostałym możemy je streścić tak: inflacja nie jest mierzalna. Nasz pogląd na temat pieniędzy podsumujemy równie zwięźle: źle je rozumiemy. Co do gospodarki, wiemy tylko, że: jest to złożony system. Z tego wynika wniosek dotyczący gospodarczych decydentów.

Oto on: próba kontrolowania zmiennych, których nie można zmierzyć (inflacja), narzędziem nie do końca poznanym (pieniądze), w złożonym systemie, z ukrytymi i nieliniowymi współzależnościami (gospodarka), gwarantuje, że większość rzeczy, które się zdarzają, nie powinna się była wydarzyć.

W ostatnich 30 latach, jedną z takich niezamierzonych konsekwencji gospodarczych eksperymentów z gonieniem ustalonego poziomu „inflacji", była bezprecedensowa inflacja kredytu. Kolejny skutek: redystrybucja bogactwa od biednych do bogatych i spadające zaufanie zarówno wewnątrz krajów jak i pomiędzy nimi. Pieniądze są oparte na zaufaniu, więc dewaluacja pieniądza dewaluuje zaufanie. 

 

Na podst. The Language of Inflation, Dylan Grice, Edelweiss Journal

 

Sieci społecznościowe

Tagi