Wiara jest konieczna do zbawienia Jan Luter OSB

Do wiary konieczna jest łaska, a jej źródłem jest Bóg. Nasza wiara musi być ciągle pielęgnowana, pogłębiana, rozwijana i zasilana przez modlitwę. Korzystajmy z Sakramentów Świętych, a zwłaszcza regularnie czytajmy Pismo Święte, gdyż inaczej nasz duch wyjałowieje i wiara osłabnie. Wiara rodzi się też ze słyszenia i dlatego każdy chrześcijanin ma obowiązek wyznawania swojej wiary w Boga i dzielenia się z innymi.

Jeżeli więc ustami swoimi uznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia.

Źródło: Jan Luter OSB, Dlaczego wierzę z serii Zamyślenia Mnicha, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów 2017r

Produkty Benedyktyńskie

Dlaczego wierzę?

Boże, w Trójcy niepojętej, a tak bliski – Niebiosa są pełne Twojej chwały, cały okrąg ziemi pomieścić jej nie zdoła. Boże, pełnia Twej miłości miłosiernej rozlała się na świat cały i ukazała się nam w Jezusie Chrystusie – dawcy życia.

On, Mocarz Potężny, Bóg w ludzkim ciele, przybył by zniweczyć zamysł diabła i jego pychę.

Poranioną i sponiewieraną przez grzech całą ludzkość – jako owieczkę, wziął na Swe ramiona i zaniósł, aż na Kalwarię, by odkupić Jej grzechy.

Siebie złożył na ofiarę jako Baranka całopalnego. Pokonał i zwyciężył śmierć, a otworzył nam Niebo.

Jezu, jak Cię kocham za miłość Twą, ale o jedno Cię proszę: przymnóż mi wiary.

 

 

Źródło: www.produktybenedyktynskie.com

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi