Wiarę trzeba pielęgnować i zasilać, bo mogę ją stracić Jan Luter OSB

Każdy człowiek ma obowiązek rozwijać się duchowo, odpowiadać na Boży dar i pomnażać talenty, które każdy z nas otrzymał od Pana. Nie wolno ich zakopać – bo wtedy czeka nas kara, a gdy je pomnożymy czeka nagroda.  Trzeba nam ciągle wołać: Panie przymnóż nam wiary. Dar wiary, który przyjęliśmy zakorzenił się w głębi naszej duszy. To Sam Pan tam ją złożył w chwili Chrztu Świętego i tam ją zakorzenił przez dar Łaski a stamtąd ma się ona przelewać i ogarniać całą naszą egzystencję.  Niestety musimy stwierdzić, że nasza wiara jest nieraz czysto zewnętrzna, płytka i powierzchowna, a czasem wprost zasypia. Taka nierozbudzona wiara – to tylko słaby cień wiary i wtedy nie jest ona echem Głosu Boga, nie jest odblaskiem Jego Chwały, nie pulsuje w nas rytm Bożego serca i niewiele miejsca znajduje w naszej duszy.  Nasza wiara nie odnosi się do wspomnień, ani do historii, czy przeszłości, to nie one są jej przedmiotem.  Prawdziwa wiara to teraźniejszość i rzeczywistość – to pełnia życia, która swe źródło ma jedynie w Bogu.  Nasza wiara ma za przedmiot Boga osobowego, który się nam objawił i powiedział nam jasno Kim Jest, co od nas oczekuje i co nas czeka w wieczności.  Bóg jest naszym Panem, jest naszym Ojcem, który dał nam życie, a w Jezusie Chrystusie nas odkupił i zaprasza do Nieba.

 

Produkty Benedyktyńskie

Dlaczego wierzę?

Boże, w Trójcy niepojętej, a tak bliski – Niebiosa są pełne Twojej chwały, cały okrąg ziemi pomieścić jej nie zdoła. Boże, pełnia Twej miłości miłosiernej rozlała się na świat cały i ukazała się nam w Jezusie Chrystusie – dawcy życia. On, Mocarz Potężny, Bóg w ludzkim ciele, przybył by zniweczyć zamysł diabła i jego pychę. Poranioną i sponiewieraną przez grzech całą ludzkość – jako owieczkę, wziął na Swe ramiona i zaniósł, aż na Kalwarię, by odkupić Jej grzechy. Siebie złożył na ofiarę jako Baranka całopalnego. Pokonał i zwyciężył śmierć, a otworzył nam Niebo. Jezu, jak Cię kocham za miłość Twą, ale o jedno Cię proszę: przymnóż mi wiary.

 

Źródło: Jan Luter OSB Dlaczego wierzę Seria: Zamyślenia mnicha TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2017r

Br. Jan Luter OSB

Autor

Br. Jan Luter OSB, w latach 1966-69 pracował w kopalni i uprawiał boks. Górnikom pomagał charytatywnie wyjść z nałogu alkoholowego.
Od roku 1969 jest mnichem benedyktyńskim w Tyńcu.
W latach 1985-2002 był szafarzem Opactwa. W 2010 przeżył swoistą przemianę duchową.

Owocem trwania przy Jezusie na wzgórzu Tynieckim jest obecna seria zamyśleń mnicha.


 

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi