WIĘCEJ SŁÓW Anthony de Mello

Doskonale wyraził to Mark Twain, kiedy pisał: "Było tak zimno, że gdyby termometr był o
cal dłuższy, zamarzlibyśmy na śmierć".
Zamarzamy na śmierć z powodu słów. To nie zimno ma znaczenie, ale termometr. To nie
rzeczywistość ma znaczenie, ale to co ty sam sobie na jej temat mówisz. Słyszałem świetną
anegdotkę o pewnym fińskim farmerze. Kiedy przesuwano granicę rosyjsko-fińską farmer ten
musiał podjąć decyzję, czy chce mieszkać w Rosji czy w Finlandii. Po dłuższym namyśle
powiedział, że chce mieszkać w Finlandii, nie chciał jednak urazić rosyjskich urzędników.
Przyszli oni do niego z pytaniem, dlaczego zdecydował się na pobyt w Finlandii. Farmer
odpowiedział:
– Zawsze chciałem mieszkać na ziemi rosyjskiej, ale w moim wieku nie zdołałbym
przeżyć następnej srogiej rosyjskiej zimy.
Rosja i Finlandia są jedynie słowami lub pojęciami, ale nie w oczach tych ludzi, nie w
oczach zwariowanych istot ludzkich. Prawie nigdy nie patrzymy na rzeczywistość. Pewien
guru usiłował wyjaśnić jakiemuś audytorium, że ludzie silniej niż na rzeczywistość reagują na
słowa. Żyją wręcz słowami, żywią się nimi. Jakiś mężczyzna wstał i zaprotestował:
– Nie zgadzam się z tym, że słowa wywierają na nas aż taki wielki wpływ. Na co guru
odparł:
– Siadaj, skurwysynie! Zsiniały ze złości mężczyzna wykrzyknął:
– I to pan nazywa siebie osobą oświecona, guru, mistrzem, powinien pan się wstydzić! Na
co guru odparł:
– Proszę mi wybaczyć, sir. Poniosło mnie. Naprawdę, Proszę o wybaczenie. To nie było
zamierzone. Przepraszam.
Mężczyzna w końcu się uspokoił. Wówczas guru powiedział:
– Wystarczyły dwa słowa, aby wywołać w panu burzę i kilka słów, by pana uspokoić.
Prawda?
Słowa, słowa, słowa – czyż nie są one prawdziwymi więzieniami, jeśli nie używa się ich
we właściwy sposób?

Sieci społecznościowe

Tagi