WOŁAĆ, BY OCALEĆ I TO BEZ USZCZERBKU - Anthony de Mello

Kiedyś przybył prorok do pewnego miasta z zamiarem nawrócenia jego mieszkańców.


Początkowo ludzie słuchali jego kazań, ale po trosze zaczęli się oddalać, tak, że w końcu nie było nikogo, kto słuchałby słów proroka.


Pewnego dnia jakiś przybysz powiedział do proroka:
- Dlaczego ciągle przemawiasz?
- Nie widzisz, twe posłannictwo jest niemożliwe?
Prorok odpowiedział:
- Na początku miałem nadzieję, że można ich zmienić.


-Ale teraz, jeśli nawołuję nadal, to tylko po to, by oni mnie nie zmienili.

Sieci społecznościowe

Tagi