Wolność od ambicji o. Włodzimierz Zatorski OSB

Jak widać z powyższych refleksji, ambicje bywają dużą przeszkodą w dobrym spełnianiu funkcji lidera. Niestety bardzo często jest tak, że walczą o władzę i ją rzeczywiście uzyskują jedynie ci ludzie, którzy mają wielkie ambicje. Ma to fatalne skutki w praktyce, czego chyba wszyscy doświadczamy na różny sposób w życiu społecznym. Same ambicje, jeżeli mają właściwe ukierunkowanie i poziom, są siłą napędową w pracy nad sobą, w nauce itd. Kiedy jednak stają się siłą dominującą, niszczą wszystko. Tutaj dotykamy wspomnianej zasady, że aby być kimś, trzeba umieć być nikim.

Życie w istocie jest jedną wielką przygodą i wędrówką w nieznane. Skoncentrowanie się na ambicjach, które zawsze są związane z określonym wyobrażeniem o życiu, stają się przeszkodą w poznawaniu tego, co nowe i zaskakujące. To, co w naszym życiu najcenniejsze, jest misterium, czymś co nas przerasta i jest inne niż nasze wyobrażenie. Dlatego prawdziwe przyjęcie tego jest możliwe jedynie w pokorze z wdzięcznością. Ambicja, roszczeniowość zabijają misterium i spłycają nas samych, sprowadzając do wymiaru horyzontalnego.

W sposób szczególny odnosi się to także do prowadzenia firmy i jej przyszłości. Dzisiaj szczególnie widać to w uproszczonym kryterium oceny sprowadzonym do zysku. Każda firma musi przejść przez kryzys. Firma, która przez taki kryzys nie przeszła, nie jest jeszcze „dojrzała”, nie przeszła chrztu bojowego. Sposób radzenia sobie w kryzysie i wychodzenia z niego jest sprawą niezmiernie ważną. Stąd także w formacji lidera nauka przeżywania kryzysu oraz zarządzania w kryzysie jest niezmiernie ważna.

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Zmarł 28.12.2020. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem, szafarzem i magistrem nowicjatu.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi