WYBRANE OBRAZY Anthony de Mello

Pomówmy raz jeszcze o spontanicznej zmianie. Wymyśliłem metaforę ilustrującą ten
proces. Jest to obraz żaglówki. Kiedy żaglówka łapie silny wiatr, mknie przed siebie, jakby
woda nie stawiała jej żadnego oporu, a żeglarz prócz sterowania nie musi niczego robić, nie
wkłada w żeglowanie żadnego wysiłku, nie musi popychać łodzi. Jest to obraz tego, co się
dzieje wtedy, gdy zmiana następuje poprzez świadomość, zrozumienie.
Przeglądając moje notatki znalazłem kilka cytatów, które dobrze ilustrują to, co
powiedziałem. Posłuchajcie choćby tego:
"Nie ma nic równie okrutnego niż natura. Nigdzie we Wszechświecie nie ma przed nią
ucieczki, jednak to nie natura zadaje nam rany, ale sam człowiek, swym sercem."
Czy pojmujecie to? To nie natura zadaje nam rany, ale nasze własne serca. Jest taka
historyjka o Paddym, który spadł z rusztowania. Pytają go:
– Czy upadek wyrządził ci krzywdę?
A on na to:
– Upadek? Nie, ale moment w którym przestałem spadać.
Gdy tniesz wodę, nie ranisz jej; gdy tniesz ciało stałe, rozcinasz je. Nosisz w sobie bardzo
sztywne postawy, pielęgnujesz skostniałe iluzje; i one z hukiem zderzają się z naturą. To one
wyznaczają miejsca, gdzie jesteś raniony, to one są źródłem twego bólu.
A oto następny piękny cytat, autorstwa któregoś z mędrców, choć nie pamiętam którego.
Podobnie, jak w wypadku Biblii, autor nie ma znaczenia. Znaczenie ma treść.
"Jeśli nic nie przeszkadza oku, widzisz; jeśli nic nie przeszkadza uchu, słyszysz; jeśli nic
nie przeszkadza nosowi, czujesz; jeśli nic nie przeszkadza umysłowi, myślisz".
Mądrość ujawnia się wówczas, gdy zburzycie zapory, które wznieśliście poprzez pojęcia i
uwarunkowania. Mądrość nie jest czymś, co się nabywa, mądrość nie jest doświadczeniem,
mądrość nie jest stosowaniem wczorajszych iluzji do dzisiejszych problemów. Kiedy przed
laty studiowałem psychologię w Chicago, ktoś mi powiedział:
– Często w życiu księdza doświadczenie pięćdziesięciu lat równe jest jednemu rokowi
powtórzonemu pięćdziesiąt razy...Dysponujesz zestawem metod, do których sięgasz. Masz
sposoby radzenia sobie z alkoholikami, księżmi, siostrami zakonnymi, rozwodnikami. Ale to
nie jest mądrość. Mądrość to wrażliwość na tę sytuacje, tę osobę; wrażliwość nie zmącona
żadnym przeniesieniem z przeszłości, pozbawiona naleciałości z doświadczeń przeszłości.
Jest to coś całkiem innego, niż przywykliśmy sądzić. Do tego, co powiedziałem, dodałbym
jedno zdanie:
"Jeśli serce nie przeszkadza, prawdziwie kochasz".
Mówiłem podczas tych dni o miłości. Możemy mówić jedynie o niemiłości. Możemy
mówić jedynie o nałogach, ale o miłości, jako takiej, niczego wprost powiedzieć nie można.

Sieci społecznościowe

Tagi