Wydolność fizyczna ważniejsza dla zdrowia, niż sądzono

Jeśli chce się żyć długo i w dobrym zdrowiu, sprawność fizyczna jest kluczowa. Najbardziej precyzyjnym wskaźnikiem ogólnej wydolności sercowo-naczyniowej jest tzw. maksymalny pułap tlenowy. Do niedawna nie było wystarczających danych, by opisać jego rozkład w zdrowym, dorosłym społeczeństwie i zrozumieć powiązania tego wskaźnika z konwencjonalnymi czynnikami ryzyka. Teraz wiemy już więcej.

A to za sprawą naukowców z Norweskiego Uniwersytetu Nauk Ścisłych i Technologii w Trondheim, którzy przeprowadzili badania na grupie ponad 4600 zdrowych Norwegów w wieku od 20 do 90 lat.

Zaobserwowali oni, że średni maksymalny pułap tlenowy u mężczyzn i kobiet wynosi, odpowiednio, 35 ml/kg/min. i 44 ml/kg/min. Z badań wynika też, że pułap ten obniża się o 7% z każdym dziesięcioleciem naszego życia. W przypadku mężczyzn i kobiet, których sprawność była poniżej średniej właściwej dla danej płci, prawdopodobieństwo wystąpienia mieszanki ponad 3 konwencjonalnych sercowo-naczyniowych czynników ryzyka (zespołu metabolicznego) było 4 do 8 razy większe, niż w przypadku osób z najsprawniejszego kwartyla. Badacze stwierdzili też, że zmiany w maksymalnym pułapie tlenowym mogą odzwierciedlać przejście od zdrowia do choroby. Spadek pułapu o 5 ml/kg/min. można powiązać z ok. 56% większym prawdopodobieństwem wystąpienia zespołu metabolicznego.

Wniosek z badania jest taki, że wydolność sercowo-naczyniowa może być jeszcze ważniejsza dla zdrowia serca, niż sądzono.

Na podstawie swoich odkryć naukowcy opracowali też bezwysiłkowy model, który każdemu pozwala łatwo obliczyć swój maksymalny pułap tlenowy. Model ten może się okazać ważnym narzędziem dla władz, lekarzy itd., umożliwiając pomiar sprawności sercowo-naczyniowej i, być może, pomagając w zapobieganiu przyszłym chorobom.

 

Na podst. Physical Fitness, www.ntnu.edu

Sieci społecznościowe

Tagi