Zalety i wady nieruchomości jako inwestycji lub lokaty

Inwestycje rzeczowe mają charakter materialny, a inwestor oczekuje, iż wartość przedmiotu inwestycji wzrośnie w okresie inwestycji.

W ujęciu rzeczowym są to przepływy dóbr w wyniku zamiany środków finansowych na dobra rzeczowe, usługi, prawa użytkowania –w celu osiągnięcia w następnych okresach dodatkowych dochodów lub oszczędności kosztów.

Tradycyjni, w dalszym ciągu popularnymi możliwościami są inwestycje w nieruchomości, które są najbardziej reprezentatywne wśród inwestycji rzeczowych. Są one jednak bardzo specyficzną formą inwestowania. Przede wszystkim w odróżnieniu od inwestycji finansowych wymagają relatywnie dużych kapitałów – własnych lub obcych. Dysponując kilkoma tysiącami oszczędności i stałą – przeciętną nawet dla dobrze zarabiających – nadwyżką dochodów nad wydatkami, powinieneś wybierać w zasadzie inne rodzaje inwestycji. Ponadto inwestycje w nieruchomości nie są wystandaryzowane; przeciwnie, każda jest na swój sposób indywidualnym przypadkiem. Są nieruchomości nowe i używane, luksusowe i standardowe, usytuowane ekologicznie i w ruchliwej oraz nieprzyjaznej okolicy itp. Inwestować możesz w grunty- rolne, budowlane i rekreacyjne, domy, mieszkania, powierzchnie handlowe i biurowe, pensjonaty itp. Inwestycje te mają wiele zalet, ale nie są również wolne od wad.

Zalety i wady nieruchomości jako inwestycji lub lokaty

Zalety:

  1. Nieruchomości są w zasadzie trwałe w miejscu i czasie , zabezpieczają prze inflacją – w długim okresie wartość nieruchomości powinna rosnąć co najmniej w takim tempie jak inflacja.
  2. Nieruchomości zapewniają stałe dochody z czynszów; po wycofaniu z inwestycji można liczyć na zwrot zainwestowanego kapitału pomniejszony o amortyzację, niejednokrotnie  nadwyżką.
  3. Możliwość zaciągnięcia kredytów hipotecznych pod posiadaną nieruchomość.
  4. Minimalny lub umiarkowany poziom ryzyka.

Wady:

  1. Konieczność dysponowania relatywnie wysokimi zasobami finansowymi.
  2. Mała płynność – utrudnione wycofywanie zamrożonych środków pieniężnych.
  3. Wymagania administracyjne, urzędowe, prawa budowlanego i związane z bezpieczeństwem.
  4. Ryzyko prawne – zaszłości w regulacji praw do nieruchomości.

 

Źródło: Lipiński Marek, Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem, wyd.Helion 2008.

Marek Lipiński

Autor

Wiodący w Polsce ekspert w dziedzinie finansów osobistych, doświadczony analityk finansowy i znawca rynków inwestycyjnych. Twórca unikalnego oprogramowania dla zarządzania prywatną zamożnością.

Popularny doradca, który zorganizował ponad 50 konferencji dla klientów indywidualnych na temat finansów osobistych i uznany szkoleniowiec dla branży finansowej, który przeszkolił ponad 1500 specjalistów z zakresu rozwiązań finansowych, doradztwa dla klientów i procesu sprzedaży.
Wykładowca wielu uczelni w Polsce.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Ekonomika Produkcji, ze specjalizacją Budownictwo i Inwestycje.

Miłośnik książek z dziedziny filozofii,medycyny i ekonomii. Człowiek, który lubi ludzi.

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi