Zasady praktyczne w panowaniu nad językiem - O. Jacek Paszko OSB

Warto pamiętać, że język może uczynić wiele dobrego,. ale też może być przyczyną wiele złego. Mędrzec Pański o tym pisze: Życie i śmierć jest w mocy języka" (Prz 18,21). Z jednej strony językiem podajemy drugim wzniosłe myśli, z drugiej strony nieopanowanie może prowadzić do konfliktów z otoczeniem, niezadowolenia, obrazy, może przyczynić się do niepokojów, szerzenia zła i nienawiści. Opanowanie języka jest trudne, a niekiedy bardzo trudne, ze względu na charakter człowieka. Istnieją zasady, które są pomocne w opanowaniu języka. Oto one:

l. Nie należy dużo mówić. Ludzie bardzo cenią tego, kto mało mówi, a lubi innych słuchać.

2. Należy mówić z rozwagą i zastanowieniem. Mędrzec ostrzega nas: "Nie bądź pochopny w słowach" (Koh 5,1); "Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, bo to jest próbą dla ludzi" (Syr 27,7).

3. Należy mówić skromnie. Zwraca na to Mędrzec Syrach: "Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj" (Syr32,9) oraz "... nie grzesz mową zuchwałą" (Syr 32,12).

4. Powstrzymywać się od wyjawiania bez ważnego powodu ukrytych wad czy win bliźniego, bo każdy człowiek ma prawo do dobrego imienia, jakim u drugich się cieszy.

 

Źródło: O.Jacek Paszko OSB, Życie jako zadanie, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, 2009

Sieci społecznościowe

Tagi