ZBLIŻANIE SIĘ DO PRAWDY

 „Głębsze rozumienie słowa Bożego” nie należy do spraw łatwych. Wymaga poważnego wysiłku intelektualnego, ciągłej ascezy życia, ducha pokory w formułowaniu wniosków i gestów roztropności. Tylko zadając sobie gwałt , podważając swoje wyobrażenia, głosy opinii publicznej, poskramiając egoizm poznania, który sugerować może odrzucenie opinii takiego czy innego autorytetu, teolog mozolnie zbliża się do prawdy. To właśnie oznacza „zdobywanie” prawdy. Prawda jest bowiem zazdrosna o siebie i nie daje się byle komu, nie udziela się bez wysiłku, lecz odsłania się wyłącznie przed tymi, którzy zdobędą się na pewien wysiłek i wyrzeczenie. 

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

 

Sieci społecznościowe

Tagi