Zmysł wzroku

Zmysł wzroku dostarcza człowiekowi najwięcej wrażeń. Z tego powodu jest potrzeba pielęgnowania i opanowywania wzroku w stopniu możliwie największym. Należy zauważyć, że oko styka się z przedmiotem, co wpływa pożądanie. Dlatego konieczne jest: Dobre używanie wzroku, by unikać grzesznego patrzenia na osoby ubrane nieskromnie, na obrazy i widowiska nieskromne itp. Unikać grzesznego patrzenia na osoby nieskromnie ubrane, obrazy, nieskromne widowiska itp. Wiele trzeba zachować ostrożności, zwłaszcza w młodym wieku (dzieci i młodzież) w korzystaniu z kina, telewizji (w epoce telewizji satelitarnej, gdzie jest wiele kanałów pornograficznych), z internetu. Wzrok jest szczególnym oknem duszy, przez które wiele złego może wejść do wnętrza człowieka. Ważną rzeczą jest potrzeba umartwiania i opanowywania wzroku także patrząc na rzeczy godziwe, żeby nie wprowadzać do duszy roztargnienia i niepokoju. Jest to zasada potrzebna w praktykowaniu skupienia np. przy modlitwie. Bóg nas miłuje i dlatego ma plan dotyczący nasze życia. Musimy się starać, żeby nic nie powstrzymywało nas od prób odkrywania tego planu. Barierą przeszkadzającą w poznaniu woli Bożej jest chęć traktowania życia jak piosenkę, by był lekkie, łatwe i przyjemne. Prawdziwe życie wymaga umartwień, które trzeba traktować jako antidotum na nasze skłonności do złego.

 

 

Źródło: o. Jacek Paszko OSB, Życie jako zadanie, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów

Sieci społecznościowe

Tagi