Znajdziemy nowe sposoby przeciwdziałania pesymizmowi

Wierzę, że wkrótce odkryjemy nowe, skuteczne metody przeciwdziałania pesymizmowi. Dzięki wynalezieniu i rozwojowi leków antydepresyjnych jesteśmy na dobrej drodze do tego celu. Poważnym problemem pozostają skutki uboczne, a niektórzy pacjenci nie reagują na terapię, ale postęp w tej dziedzinie jest niezwykle szybki. Wyniki badań prowadzonych na gruncie neurobiologii i genetyki będą stanowiły podstawę jej dalszego rozwoju, jednak siłę napędową tego procesu stanowią ogromne zyski, jakie można czerpać ze sprzedaży leków łagodzących negatywne emocje. W samych Stanach Zjednoczonych wartość rynku leków antydepresyjnych i przeciwdziałającym stanom lękowym szacuje się na ponad dwadzieścia miliardów dolarów rocznie.

Jestem jednak pesymistą, jeśli chodzi o naszą umiejętność mądrego stosowania tych leków. Pesymizm nie jest problemem - to pożyteczny stan emocjonalny. Kiedy łódź przewraca się do góry dnem na pełnym morzu, optymistyczna wiara w możliwość dopłynięcia do brzegu jest śmiertelnie niebezpieczna. Kiedy zbliża się huragan, optymizm okazuje się uzasadniony w dziewięciu wypadkach na dziesięć. Potem nadciąga Katrina. Kiedy zastanawiamy się, czy dokonać inwazji na inny kraj, optymistyczne założenie, że miejscowa ludność przyjmie nas z otwarty- mi ramionami, może doprowadzić do katastrofy, która nieodwracalnie zmieni bieg historii.

Powszechna skłonność do spostrzegania optymizmu jako postawy lepszej niż pesymizm jest głęboko zakorzenioną iluzją. Optymizm sprawdza się w pomyślnych okolicznościach, a pesymizm - w sytuacjach niebezpiecznych. Życie wielu ludzi - tych, którym się poszczęściło - jest dzisiaj dużo bezpieczniejsze niż dawniej, więc pesymizm przestał im być potrzebny. Należy się jednak liczyć z niezamierzonymi negatywnymi skutkami zablokowania pesymizmu. Już teraz tysiące pracowników są poddawane oddziaływaniom motywacyjnym, które mają wzmocnić pozytywne myślenie. Co się stanie, kiedy wszyscy będziemy mogli kierować swoim nastawieniem w taki sposób, żeby przez większość czasu czuć się dobrze? Świat stanie się lepszy pod wieloma względami, lecz gorszy pod innymi, które dzisiaj trudno przewidzieć.

 

Randolpg M. Nesse

Źródło: Co napawa nas optymizmem, czyli dlaczego jest dobrze a będzie lepiej, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot- Warszawa 2009

Sieci społecznościowe

Tagi