Zredukuj stany zapalne, by chronić swój mózg

To zrozumiałe, że zapalenia łączymy z takimi chorobami, jak stwardnienie rozsiane, gdzie stosuje się leki przeciwzapalne. Z drugiej strony, powiązanie ich z chorobą Parkinsona czy Alzheimera wydaje się trochę naciągane. A jednak, procesy zapalne to kamień węgielny mechanizmów, które stoją za obydwoma tymi schorzeniami.

Wraz z upływem lat, w naszych organizmach rośnie poziom związków chemicznych, powodujących stany zapalne. Substancje te są kojarzone ze stopniem, w jakim nasz mózg ulega degeneracji, a także ze stopniem zaburzenia funkcji poznawczych, którego możemy doświadczyć, gdy się starzejemy. Mechanizm powiązania procesów zapalnych z postępującymi uszkodzeniami w mózgu i jego funkcjonowaniu szczegółowo opisano w raporcie naukowym, opublikowanym w piśmie Therapeutic Advances in Chronic Disease.

Dziś rozumiemy przynajmniej jeden bardzo ważny mechanizm: to, jak wybór stylu życia łączy się ze stanami zapalnymi, a więc w efekcie - z zanikiem funkcji poznawczych. Duża część opublikowanego raportu dotyczy roli podwyższonego poziomu cukru we krwi. Nawet łagodne, lecz utrzymujące się podwyższenie tego poziomu z czasem prowadzi do zwiększenia zdolności cukru we krwi do wiązania się z białkami (tzw. glikacja). Glikowane białko sprawia, że drastycznie wzrasta w organizmie produkcja związków chemicznych, wywołujących zapalenia, co bezpośrednio i szkodliwie oddziałuje na mózg.

Raport zwraca uwagę na fundamentalną rolę, jaką zapalenia odgrywają w stanach degeneracyjnych mózgu. Stwierdza też, że do najbardziej kluczowych zmian w stylu życia, jakie możemy wprowadzić, by zredukować stany zapalne, należy taka modyfikacja diety, która obniża poziom cukru we krwi.

 

Na podst. Reduce Inflammation to Protect Your Brain

Sieci społecznościowe

Tagi