ZREZYGNOWAĆ Z RZECZY ZBYTECZNYCH

Chrześcijanin, który zaangażowany jest w ochronę przyrody, czyni to nie tylko z motywów czysto ludzkich, aby lepiej i godniej żyć na świecie. Tego rodzaju motywy zostają wzmocnione poprzez wiarę, która jest mocnym imperatywem nakazującym mu miłować wszystkich i wszystko, jak umiłował to Chrystus, oddając wręcz swoje życie. Żywa miłość wzywa z kolei osobę wierzącą do postępowania na drodze ascezy, do mądrego i umiejętnego rezygnowania z rzeczy niekoniecznych i zbytecznych, do odchodzenia od rzeczy, które nie wzbogacają jego życia wewnętrznego, a jedynie obciążają jego psychikę, zwiększają jego strach przed ewentualną utratą tego, w czym widział bogactwo własnego „ja”.

 

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi