ŻYCIE MODLITWY o. Włodzimierz Zatorski OSB

Głos z sali: Proszę o wytłumaczenie różnicy między religijnością a rozwojem duchowym.

W. Zatorski OSB: W czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego „o modlitwie”, w rozdziale 3.: „Życie modlitwy” znajduje się stwierdzenie, że w modlitwie tak naprawdę chodzi o życie modlitwy. Poszczególne akty modlitewne, czyli to, co my zazwyczaj kojarzymy z modlitwą, a co jest szczególnym czasem poświęconym na modlitwę, czy to będzie pacierz, liturgia, medytacja..., mają jedynie pobudzać i utrwalać w nas nieustanną świadomość bycia przed Bogiem i dla Niego. Chodzi zatem o nieustanne budzenie świadomości bycia przed Bogiem. Tego jednak nie można osiągnąć, jeżeli nie poświęcimy na modlitwę specjalnego czasu, nie podejmiemy praktyki modlitewnej, podczas której jesteśmy tylko przed Bogiem i dla Niego.

Oczywiście te momenty mogą mieć różny charakter, natomiast ważne jest to, żeby nie były budowaniem własnego ego. Budowaniem takiego poczucia, jakie znajdujemy o faryzeusza w świątyni, który się modli: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik (Łk 18,11). Jeżeli bowiem budujemy w sobie wyniosłość, to oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdziwą pobożnością, z prawdziwym byciem przed Bogiem. Praktyki: lectio divina, medytacja, liturgia, post i działalność charytatywna powinny nas ugruntowywać w tym, żebyśmy na co dzień, w każdej chwili i w każdym momencie byli przed Bogiem. Takie jest zasadnicze zadanie modlitwy. Pisze o tym Katechizm w punktach 2697 i 2698:

2697 Modlitwa jest życiem nowego serca. Powinna ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Dlatego więc mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg Powtórzonego Prawa i Proroków, kładą nacisk na modlitwę jako „pamięć o Bogu”, częste budzenie „pamięci serca”: „Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej, niż oddychamy”. Nie można jednak modlić się „w każdym czasie”, jeśli pragnąc takiej modlitwy, nie modlimy się w pewnych chwilach: są to szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej, jeśli chodzi o intensywność i trwanie.

2698 Tradycja Kościoła proponuje wiernym pewien rytm modlitwy, mający podtrzymywać modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin. Niedziela, skupiona wokół Eucharystii, jest uświęcana przede wszystkim przez modlitwę. Cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan.

Natomiast religijność ma charakter formalny: odnosi się do pewnych praktyk religijnych związanych z określoną tradycją. Inna jest religijność żydów, a inna chrześcijan różnych denominacji, a jeszcze inna mahometan. Może ona być autentycznym przeżywaniem Bożej obecności, ale może także traktować Boga jak bożka, co niestety, wydaje się, często się dzieje. Postawa faryzeusza ze świątyni była niewątpliwie religijna, ale nie była to postawa modlitewna we właściwym sensie. 

O. Włodzimierz Zatorski OSB

Autor

 

O. Włodzimierz Zatorski OSB - mnich z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Urodzony w 1953 r. Do klasztoru wstąpił po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1980 r. Uroczystą profesję złożył w 1984 r., a w 1987 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1991–2007 dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC. Był przeorem i magistrem nowicjatu. Obecnie szafarz klasztorny, opiekun oblatów i rekolekcjonista.

Dotychczas opublikował: Przebaczenie (1996), Kiedy mówimy „Ojcze nasz…” (1999), Usłyszeć słowo Boże (1999), Przewodniczka wiary (2001), Psalmy – szkoła mądrości (2004), Od bogów pogańskich do Boga żywego (2004) – wywiad z prof. Anną Świderkówną, Otworzyć serce (2005),Droga człowieka (2006), Milczeć, aby usłyszeć (2007), Pokora (2008), Kto pragnie szczęścia(2008), Tyniecka droga krzyżowa (2008), Dziesięciokrąg (2009), Rozważania liturgiczne na każdy dzień. T. 1: Adwent i okres Bożego Narodzenia (2009), T. 2a: Wielki Post (2010), T. 2b: Okres wielkanocny (2011), T. 3: Okres zwykły 1–11 (2010) , T. 4: Okres zwykły 12–23 (2010), T. 5: Okres zwykły 24–34 (2010), Acedia dziś (2010), Boże miłosierdzie (2011), Ład i pokój (2011), Osiem duchów zła (2012), Po owocach poznacie (2012), Prawda w życiu człowieka (2013),  Po obu stronach rzeki (2013),  Słowo wcielone (2014), Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy (2015).

Wszystkie artykuły autora

Sieci społecznościowe

Tagi