BYĆ PRZYJACIELEM BOGA

Nie chodzi o „posiadanie” Boga, ale raczej o bycie posiadanym przez Niego, co będzie źródłem wyjątkowej radości i gwarancja doskonałej wspólnoty z Nim. Zbawieni otrzymują wówczas łaskę przebywania razem z Chrystusem w Jego królestwie: „Ojcze, chce, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś tam, gdzie Ja jestem , aby widzieli chwałę moją, która Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata” (J 17,24). Darem Bożej łaski  będzie widzenie Boga, radowanie siez bycia zaliczonym do Jego przyjaciół.

„Dobre słowo na każdy dzień” Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Wydawnictwo WAM, 2015

Sieci społecznościowe

Tagi