Do obligacji podchodź aktywnie, ale akcje indeksuj

Wiele razy porównywano już zarządzanie aktywne i pasywne, wykazując, jak niewielu aktywnych menedżerów konsekwentnie pokonuje benchmarki. Ostatnio Standard & Poor opublikowała ranking wyników aktywnych funduszy i znów – większość z nich dobrze nie wypadła.

Zacznijmy od akcji. W 2013 r. 56% funduszy dużych spółek i 68% funduszy małych firm nie pokonało swoich benchmarków. Międzynarodowe fundusze akcyjne radziły sobie niewiele lepiej: gorzej niż benchmarki wypadło 54% funduszy globalnych i 58 % funduszy rynków wschodzących.

Były dwa jasne punkty: 61% aktywnie zarządzanych funduszy średnich spółek z USA i 51% międzynarodowych funduszy małych spółek pokonało benchmarki. To dlatego, że aktywne zarządzanie jest najbardziej skuteczne na mniej efektywnych rynkach.

Zdecydowanie zawiodły amerykańskie fundusze małych spółek. Większości z nich nie udało się dorównać S&P 600, który zyskał w 2013 r. 41 %, co jest najlepszym rezultatem od 1994 r. Dane z dłuższych okresów też nie wyglądają dobrze: 87% funduszy małych spółek z USA miało w ciągu 3 lat wyniki gorsze od indeksu, a w ciągu pięciu lat takich funduszy było 67%.

Fundusze stosujące strategię wzrostową miały w zeszłym roku wyniki lepsze, niż te, które przyjęły strategię wartościową, z wyjątkiem funduszy małych spółek. Ale dane z jednego roku nie są miarodajne. W okresie 5-letnim nie ma ani jednej kategorii, w której ponad połowa funduszy pobiłaby swój indeks.

Patrząc na obligacje, widać, jak trudny był dla nich rok 2013, z rozchwianymi danymi makro i niepewną polityką monetarną. Fundusze papierów krótkoterminowych były szczególnie problematyczne: 95% z nich nie pobiło 1-3 letniego indeksu Barclays dla obligacji rządowych. Słabo radziły sobie także aktywnie zarządzane fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących - 78% wypadło poniżej indeksu Barclays dla tych rynków.

Pozostałe aktywne fundusze obligacji prezentują się jednak całkiem nieźle. Większość funduszy długoterminowych obligacji rządowych, obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym i globalnych papierów dłużnych wygrała z benchmarkami. W 2013 r. szczególnie dobrze poszło funduszom długoterminowych obligacji korporacyjnych. Aż 93% z nich pobiło swój benchmark. Jednak w okresie 3-letnim, 92% tych funduszy z benchmarkami przegrywa. To pokazuje, jak skomplikowana jest ocena ich wyników.

Tylko dwie kategorie aktywnie zarządzanych funduszy papierów dłużnych pobiły benchmarki w okresach 1-, 3- i 5-letnich: globalnych obligacji i obligacji krótkoterminowych o ratingu inwestycyjnym. Jak tego dokonały?

Jest sporo badań na temat tego, skąd się biorą zwroty z papierów o stałym przychodzie. Czynniki makro, trafna ocena przebiegu krzywej rentowności i zarządzanie terminami zapadalności odpowiadają za 90% zwrotów danego funduszu. Tylko 10% zwrotów można przypisać selekcji papierów.

Dla niektórych inwestorów, aktywne zarządzanie nigdy nie straci swego uroku. Ale upewnij się, że dostajesz to, za co płacisz - ponadprzeciętne wyniki.

 

 

Na podst. Go Active for Bonds, but Index Your Stocks, Beverly Goodman, Barron's

 

Sieci społecznościowe

Tagi