Komórki macierzyste jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej

Komórki macierzyste nazywane są „medycyną XXI wieku” lub „kluczem do długowieczności”. Na całym świecie od wielu lat trwają badania nad nowymi możliwościami ich zastosowania. Pozytywne wyniki terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem komórek macierzystych dają szansę na skuteczne leczenie w obszarach, w których współczesna medycyna napotyka trudności.

Komórki macierzyste to pierwotne komórki o unikatowych zdolnościach do samoodnowy i przekształcania się w inne komórki, z których zbudowane są tkanki człowieka, np. nerwowa, mięśniowa, kostna czy krew. Znajdują się one m.in. w skórze, tkance mięśniowej, tkance tłuszczowej i w wątrobie.

Komórki macierzyste: klucz do długowieczności

Dynamiczny rozwój współczesnej medycyny i farmakologii pozwala przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości uda nam się ograniczyć procesy starzenia i tym samym stworzyć możliwość wydłużenia życia. - Komórki macierzyste są obecne w organizmie człowieka przez całe życie, ale wraz z wiekiem ich potencjał i liczba maleją, a ich wymiana ulega zakłóceniom. Dlatego się starzejemy. Szansa na zahamowanie tego procesu tkwi właśnie w komórkach macierzystych i ich unikatowych właściwościach, które współczesna medycyna coraz lepiej wykorzystuje – mówi dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Komórki macierzyste uczestniczą w regeneracji tkanek w ciele dorosłego człowieka. Ich niezwykła plastyczność pozwala pozyskać je z praktycznie każdego rodzaju komórek znajdujących się w naszym organizmie. Najbardziej wartościowe i coraz częściej wykorzystywane w terapiach są komórki pozyskane z krwi pępowinowej. Już dziś są one standardowo stosowane w leczeniu ponad 70 schorzeń: onkologicznych, hematologicznych czy z zakresu medycyn regeneracyjnej. Wbrew powszechnie panującej opinii, wykorzystuje się je nie tylko w leczeniu dzieci, lecz również osób dorosłych.

Komórki macierzyste: przełomowe badania

Temat komórek macierzystych od kilku lat wzbudza gorące emocje w świecie medycyny. Naukowcy co chwilę informują o kolejnych przełomowych badaniach z ich wykorzystaniem. Przykładem mogą być pozytywne wyniki terapii naukowców z Uniwersytetu w Louisville, Brigham and Women’s Hospital w Bostonie i Uniwersytetu Harvarda zastosowanej u pacjentów po przebytym zawale serca . Dwa lata po terapii komórkami macierzystymi wykazano znaczną poprawę funkcji serca oraz, co istotne, nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. Natomiast badacze z University of Texas w USA dowiedli, że komórki macierzyste mogą sprzyjać regeneracji mózgu po udarze niedokrwiennym . Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne nad wykorzystaniem komórek m.in. w leczeniu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, chorób wątroby, tocznia, uszkodzenia rdzenia kręgowego, dystrofii mięśniowej czy oparzeń. Podobne badania prowadzone są również w Polsce. Wkrótce na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej naukowcy i klinicyści będą wymieniać doświadczenia na temat stosowania terapii regeneracyjnych w Polsce.

Wykorzystanie komórek macierzystych: zadbaj o zdrowie najbliższych

Powszechnie wykorzystywanymi źródłami komórek macierzystych są krew obwodowa, szpik kostny i krew pępowinowa. Jednak jedynym nieinwazyjnym sposobem ich pozyskania jest pobranie krwi pępowinowej podczas porodu. Ponadto komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają przewagę nad komórkami pochodzącymi z pozostałych źródeł, ponieważ są bardziej pierwotne i mają dziesięciokrotnie większe zdolności regeneracyjne. Dlatego jeśli ktoś z Twoich najbliższych spodziewa się dziecka, warto pomyśleć o zabezpieczeniu zdrowia nowego członka rodziny. - Możliwość pozyskania i wieloletniego przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej to ważne osiągnięcie medycyny. Można je wykorzystać w leczeniu wielu chorób. Dlatego cieszę się, że rodzice mojego wnuczka zdecydowali się na przechowywanie jego krwi pępowinowej - mówi prof. Magdalena Łętowska z Instytutu Hematologii w Warszawie.Źródło: www.poradnikzdrowie.pl

Sieci społecznościowe

Tagi